(0) Προϊόντα: 0.00€
> SERVICE Η/Υ
Διάγνωση & Επισκευή Προβλημάτων Hardware
Εμπεριστατωμένος έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον
χρειάζεται ελαττωματικού υλικού
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Hardware & Οδηγών Συσκευής
Εγκατάσταση και ρύθμιση hardware
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Περιφερειακών Συσκευών
Εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων
των περιφερειακών συσκευών
Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας & Προληπτική Συντήρηση Η/Υ
Έλεγχος σωστών συνθηκών λειτουργίας (τάση,θερμοκρασία)
και καθαρισμός υπολογιστή

Ανίχνευση και Καθαρισμός από Ιούς & Malware
Αντιμετώπιση προβλημάτων με Ιούς και malware που
απειλούν την ασφάλεια και την σωστή λειτουργεία του υπολογιστή
Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Windows
Εγκτάσταση Windows XP, Vista, 7. Εγκατάσταση drivers και εφαρμογών και
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.
Backup & Μεταφορά Δεδομένων, Εγγράφων,
Email & Προσωπικών Ρυθμίσεων Εφαρμογών

#Μην τις χάσεις!
array(15) { [0]=> array(4) { ["function"]=> string(17) "exception_handler" ["class"]=> string(6) "Kohana" ["type"]=> string(2) "::" ["args"]=> array(4) { [0]=> &int(8) [1]=> &string(28) "Undefined variable: is_crazy" [2]=> &string(81) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/include/main_line2.php" [3]=> &int(188) } } [1]=> array(4) { ["file"]=> string(89) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/modules/bugsense/libraries/bugsense-php/bugsense.php" ["line"]=> int(116) ["function"]=> string(14) "call_user_func" ["args"]=> array(5) { [0]=> &array(2) { [0]=> string(6) "Kohana" [1]=> string(17) "exception_handler" } [1]=> &int(8) [2]=> &string(28) "Undefined variable: is_crazy" [3]=> &string(81) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/include/main_line2.php" [4]=> &int(188) } } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(81) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/include/main_line2.php" ["line"]=> int(188) ["function"]=> string(12) "handle_error" ["class"]=> string(8) "Bugsense" ["type"]=> string(2) "::" ["args"]=> array(5) { [0]=> &int(8) [1]=> &string(28) "Undefined variable: is_crazy" [2]=> &string(81) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/include/main_line2.php" [3]=> &int(188) [4]=> &array(46) { ["kohana_view_filename"]=> string(67) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/main.php" ["kohana_input_data"]=> array(15) { ["content"]=> object(View)#23 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(85) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/partial/render_article.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["article"]=> object(Article_Model)#24 (32) { ["foreign_valued":protected]=> array(1) { ["product_id"]=> string(7) "product" } ["html_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(6) "leadin" [1]=> string(11) "description" } ["readonly_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(10) "updatetime" [1]=> string(4) "sent" } ["edit_override":protected]=> array(1) { ["product_id"]=> string(19) "create_product_edit" } ["menus_vals":protected]=> array(8) { [0]=> string(10) "navigation" [1]=> string(4) "news" [2]=> string(6) "footer" [3]=> string(3) "faq" [4]=> string(5) "terms" [5]=> string(6) "header" [6]=> string(10) "under_head" [7]=> string(16) "bef_final_search" } ["csv_valued":protected]=> array(1) { [0]=> string(5) "menus" } ["has_one":protected]=> array(0) { } ["belongs_to":protected]=> array(0) { } ["has_many":protected]=> array(0) { } ["has_and_belongs_to_many":protected]=> array(0) { } ["load_with":protected]=> array(0) { } ["object":protected]=> array(13) { ["id"]=> int(20) ["title"]=> string(13) "Service Η/Υ" ["leadin"]=> string(36) "
" ["description"]=> string(3035) "
Διάγνωση & Επισκευή Προβλημάτων Hardware
Εμπεριστατωμένος έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον
χρειάζεται ελαττωματικού υλικού
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Hardware & Οδηγών Συσκευής
Εγκατάσταση και ρύθμιση hardware
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Περιφερειακών Συσκευών
Εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων
των περιφερειακών συσκευών
Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας & Προληπτική Συντήρηση Η/Υ
Έλεγχος σωστών συνθηκών λειτουργίας (τάση,θερμοκρασία)
και καθαρισμός υπολογιστή

Ανίχνευση και Καθαρισμός από Ιούς & Malware
Αντιμετώπιση προβλημάτων με Ιούς και malware που
απειλούν την ασφάλεια και την σωστή λειτουργεία του υπολογιστή
Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Windows
Εγκτάσταση Windows XP, Vista, 7. Εγκατάσταση drivers και εφαρμογών και
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.
Backup & Μεταφορά Δεδομένων, Εγγράφων,
Email & Προσωπικών Ρυθμίσεων Εφαρμογών

" ["disabled"]=> bool(false) ["seotitle"]=> string(0) "" ["seokeywords"]=> string(0) "" ["menus"]=> NULL ["weight"]=> int(5) ["updatetime"]=> string(19) "2015-04-28 05:58:10" ["product_id"]=> NULL ["sent"]=> bool(false) ["private"]=> bool(false) } ["changed":protected]=> array(0) { } ["related":protected]=> array(0) { } ["loaded":protected]=> bool(true) ["saved":protected]=> bool(true) ["sorting":protected]=> array(1) { ["id"]=> string(3) "asc" } ["object_relations":protected]=> array(0) { } ["changed_relations":protected]=> array(0) { } ["object_name":protected]=> string(7) "article" ["object_plural":protected]=> string(8) "articles" ["table_name":protected]=> string(8) "articles" ["table_columns":protected]=> array(13) { ["id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["sequenced"]=> bool(true) } ["title"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" } ["leadin"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["description"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["disabled"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["seotitle"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["seokeywords"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["menus"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["weight"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["updatetime"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["format"]=> string(19) "0000-00-00 00:00:00" } ["product_id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["sent"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["private"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } } ["ignored_columns":protected]=> NULL ["primary_key":protected]=> string(2) "id" ["primary_val":protected]=> string(4) "name" ["foreign_key":protected]=> array(0) { } ["table_names_plural":protected]=> bool(true) ["reload_on_wakeup":protected]=> bool(true) ["db":protected]=> object(Database)#11 (17) { ["config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["driver":protected]=> object(Database_Mysql_Driver)#12 (3) { ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["db_config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["query_cache":protected]=> NULL } ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["select":protected]=> array(0) { } ["set":protected]=> array(0) { } ["from":protected]=> array(0) { } ["join":protected]=> array(0) { } ["where":protected]=> array(0) { } ["orderby":protected]=> array(0) { } ["order":protected]=> array(0) { } ["groupby":protected]=> array(0) { } ["having":protected]=> array(0) { } ["distinct":protected]=> bool(false) ["limit":protected]=> bool(false) ["offset":protected]=> bool(false) ["last_query":protected]=> string(233) "SELECT `products`.* FROM (`products`) JOIN `menuproducts_new_ref` ON (`menuproducts_new_ref`.`product_id` = `products`.`id`) WHERE `menuproducts_new_ref`.`collection` = 1 ORDER BY `menuproducts_new_ref`.`displayorder` ASC LIMIT 0, 18" ["query_history":protected]=> array(0) { } } ["db_applied":protected]=> array(0) { } ["with_applied":protected]=> array(0) { } } } } ["article_id"]=> string(2) "20" ["document_title"]=> string(13) "Service Η/Υ" ["menu"]=> object(View)#22 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(86) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/navigation_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["navigation"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(6) ["title"]=> string(29) "Τρόποι πληρωμής" ["description"]=> string(6599) "Πως μπορώ να κάνω πληρωμές για τις online αγορές μου;
Κάνοντας παραγγελία online απο το www.cosmodata.gr μπορείτε να επιλέξετε πληρωμή με τους εξής τρόπους :

Πληρωμή με πιστωτική
      Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα εχετε την δυνατότητα πληρωμής με όλες τις αποδεκτές κάρτες πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express).
      Για την Αττική – Περιοχές που η παράδοση πραγματοποιείται από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata θα σας Ζητηθεί να επιδείξετε την Πιστωτική σας Κάρτα όπως επίσης και την Ταυτότητα σας έτσι ώστε με την Διασταύρωση να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Συναλλαγής.
      Εάν είστε καινούργιος πελάτης της Cosmodata και έχετε επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης την Πιστωτική Κάρτα υπάρχει ενδεχόμενο καθυστερήσεων ως προς την αποστολή της Παραγγελίας σας μέχρι να επιβεβαιώσει η Εκδότρια τράπεζα της Πιστωτικής σας κάρτας την Εγκυρότητα των στοιχείων σας. Ο χρόνος ανταπόκρισης εξαρτάται από την Εκδότρια τράπεζα και εκτιμάται από 2 Ώρες Έως και 5 Ημέρες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία Cosmodata δεν θα προβεί σε καμία είσπραξη έως ότου να λάβει την σχετική Επιβεβαίωση. Παρόλα αυτά και για λόγους ασφαλείας Η Εκδότρια Τράπεζα δεσμεύει το Ποσόν της Χρέωσης Κατά την Διάρκεια αυτή. Όλες οι Ανωτέρω διαδικασίες γίνονται με σκοπό να προστατεύσουν τις Ηλεκτρονικές σας Αγορές και να Μειώσουν την Πιθανότητα να πέσετε θύμα εξαπάτησης.
      Εφόσον Είστε Παλαιός Χρήσης της Cosmodata, έχει προηγηθεί η Διαδικασία αυτή και βάση ορισμένων προϋποθέσεων, η παραγγελία σας εκτελείτε Άμεσα χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Πληρωμή με αντικαταβολή

      Η Παραγγελία σας Εκτελείτε άμεσα Χωρίς καθυστερήσεις, η παραλαβή του πραγματοποιείτε στον χώρο σας από την Εταιρία Courier ή από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata και η εξόφληση πραγματοποιείται επιτόπου με την παράδοση.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζα
      Για πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας δίνονται τα στοιχεία τραπέζης με το τέλος της παραγγελίας σας. Για την Μείωση της Όποιας καθυστέρησης στην Εκτέλεση της Παραγγελίας σας παρακαλούμε να αναγράφετε το Όνομα σας Ως Αιτιολογία Κατάθεσης έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί άμεσα η σχετική διασταύρωση. Στην Συνέχεια παρακαλούμε να ενημερώσετε το Λογιστήριο μας ή να στείλετε με FAX το αποδεικτικό κατάθεσης στο 210.38.03550

Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού
: 116 470 47973
IBAN :
GR35 0110 1160 0000 1164 7047 973

Alpha
Bank
Αρ. Λογαριασμού
: 104 00 23 2000 2507
IBAN :
GR28 0140 1040 1040 0232 0002 507

Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού
: 6551-109486-963
IBAN :
GR78 0171 5510 0065 5110 9486 963


Πληρωμή και παραλαβή από Κατάστημα
      Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει παραλαβή από κατάστημα σας δίνεται η Δυνατότητα Εξόφλησης Απευθείας στο Κατάστημα με την Παραλαβή.

Θα παραλάβω απόδειξη για την αγορά μου;

      Για κάθε αγορά σας θα λαμβάνετε απόδειξη ή τιμολόγιο με την παράδοση του προϊόντος στον χώρο σας.
" } [1]=> array(3) { ["id"]=> int(12) ["title"]=> string(58) "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων" ["description"]=> string(4637) "Τι είδους πληροφορίες συλλέγετε;

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε έχουν ως εξής :
 • Τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες έτσι ώστε να επεξεργαστούμε και να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες σας. Αυτές αφορούν το όνομα, την διεύθυνση σας, την διεύθυνση του email σας, και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σας και τις αγορές σας στην ιστοσελίδα μας, τις οποίες αξιοποιούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, καθώς και να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές αγοράς προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την διεύθυνση IP σας, το ιστορικό αγορών που πραγματοποιείται μέσω της σελίδας μας, καθώς και πληροφορίες για την πλοήγηση σας μέσα στο site μας.

 • Τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες για αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.
  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων


Η COSMODATA δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που εισάγεται στην ιστοσελίδα μας σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την Cosmodata επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται μόνον τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας COSMODATA με σκοπό να μπορούμε να  σας εξυπηρετούμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και προσφορές. Χρησιμοποιώντας τις σελίδες του site μας στις οποίες εισάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα συνενείτε στο να χρησιμοποιηθούν με τους όρους και για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.


 Πως Αποδέχομαι ή όχι την πολιτική της Εταιρίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα?
 
Η Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.cosmodata.gr συνεπάγετε και την αποδοχή των όρων που παρέχει η Cosmodata.  Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο ο κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να καλέσει στο 2111038000 και να ζητήσει την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή πλην αυτών που ορίζει ο νόμος πως πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικού δικαίου. Όσον αφορά την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών η Cosmodata δεσμεύεται πως σε χρήση της ή σε χρήση από συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες θα δίδεται η δυνατότητα διαγραφής από την Λίστα παραληπτών μέσω ειδικού συνδέσμου που θα πρέπει να ενεργοποιήσει ο πελάτης.

" } [2]=> array(3) { ["id"]=> int(13) ["title"]=> string(21) "Όροι Χρήσης" ["description"]=> string(7387) "

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Cosmodata. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της Cosmodata μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Ο όρος Cosmodata αναφέρεται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του δικτυακού τόπου, Cosmodata ΕΠΕ με έδρα στην Εθνάρχου Μακαρίου 19, Περιστέρι, ΤΚ 12131, (ΑΦΜ 095506764).

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:

Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων της Cosmodata δίνεται  για την δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Cosmodata και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες για τα οποία η Cosmodata δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες.

Η Cosmodata Ε.Π.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.
Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το
www.cosmodata.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.


Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για το οποίο η Cosmodata δεν φέρουμε ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες καλύπτουν τις απαιτήσεις σας.

 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει υλικό το οποίο ανήκει στην Cosmodata. Αυτό το υλικό εμπεριέχει, τον σχεδιασμό, την διάταξη, την εμφάνιση, τα γραφικά, και τα κείμενα των ιστοσελίδων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του παραπάνω υλικού για εμπορικούς σκοπούς.
 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την διευκόλυνση σας και για να σας παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο cosmodata.gr χωρίς προηγούμενη έγκριση της Cosmodata.
" } [3]=> array(3) { ["id"]=> int(43) ["title"]=> string(51) "Τρόποι Αποστολής-Παραλαβής " ["description"]=> string(5676) "Αττική

Παραλαβή
Εφόσον το επιθυμείτε Παραλαβή από Κατάστημα μπορείτε κατά την Διαδικασία της παραγγελίας σας να επιλέξετε το Κατάστημα Cosmodata που σας εξυπηρετεί. Τα Εξελιγμένα συστήματα μας θα σας ενημερώσουν με ενημερωτικό Email και SMS Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη στο κατάστημα της Επιλογής σας.

Αποστολή Στον Χώρο της Επιλογής σας.
Δωρεάν για αποστολές εντός Αθηνών για παραγγελίες άνω των 70€
Για Παραγγελίες Μικρότερες των 70€ ακολουθούν οι κάτωθι χρεώσεις.
5€ Με το Φ.Π.Α Για τα Δέματα Μέχρι 5 Κιλά και 1.20€ Με το Φ.Π.Α για κάθε επιπλέον κιλό. Η Επιλογή του τρόπου πληρωμής με αντικαταβολή χρεώνετε με 3,00€ Με το Φ.Π.Α επιπλέον ανά αποστολή.

Ο Χρόνος που μεσολαβεί από την Αποστολή της Παραγγελίας σας Έως και την Παράδοση στον Χώρο σας είναι 1 Εργάσιμη Ημέρα.

Για έχετε δείτε το πού βρίσκετε η αποστολή σας παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον Αριθμό Voucher που σας έχουμε αποστείλει στον σύνδεσμο  http://easy-mail.gr/el/web-tracking.html

Υπόλοιπη Ελλάδα
Αποστολή με Courier
Ενιαία Χρέωση για Ηπειρωτική – Νησιωτική Ελλάδα όπως επίσης και των δυσπρόσιτων περιοχών.
6€ Με το Φ.Π.Α Για τα Δέματα Μέχρι 5 Κιλά και 1.35€ Με το Φ.Π.Α για κάθε επιπλέον κιλό. Η Επιλογή του τρόπου πληρωμής με αντικαταβολή χρεώνετε με 3,00€ Με το Φ.Π.Α επιπλέον ανά αποστολή.
 
Ο Χρόνος που μεσολαβεί από την Αποστολή της Παραγγελίας σας Έως και την Παράδοση στον Χώρο σας είναι 1-3 Εργάσιμες Ημέρες για Ηπειρωτική – Νησιωτική Ελλάδα και 2-6 Ημέρες Για τις Δυσπρόσιτες Περιοχές. Συνήθως στις Πρωτεύουσες των Ηπειρωτικών Νομών όπως επίσης και των Μεγάλων Νησιών η παράδοση πραγματοποιείτε εντός 24Ωρών. Για ποιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://easy-mail.gr

Για έχετε δείτε το πού βρίσκετε η αποστολή σας παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον Αριθμό Voucher που σας έχουμε αποστείλει στον σύνδεσμο http://easy-mail.gr/el/web-tracking.html

Αποστολή Με Μεταφορική Εταιρία
Για τις Βαριές αποστολές άνω των 20kg σας προτείνουμε να επιλέγετε αποστολή με μεταφορική εταιρία έτσι ώστε να επιβαρυνθείτε με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σε περίπτωση αποστολής με μεταφορική εταιρία ο χρόνος παράδοσης κυμαίνετε από 1 έως και 5 Ημέρες αναλόγως την περιοχή που βρίσκεστε. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε πως σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας οι μεταφορικές εταιρίες δεν πραγματοποιούν παράδοση στον χώρο σας αλλά εξυπηρετούν μόνον με παραλαβή από τις εγκαταστάσεις τους κάτι για το οποίο η εταιρία μας δεν φέρει κάποια ευθύνη. Σε περίπτωση που επιλέξετε αποστολή με μεταφορική εταιρία δεν δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.

Χρόνος Προετοιμασίας
Σε περίπτωση που το προϊόν που σας ενδιαφέρει είναι άμεσα Διαθέσιμο ο Χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία και Αποστολή της παραγγελίας σας είναι 1 με 3 Εργάσιμες Ημέρες. Επιτυγχάνουμε ποσοστό μεγαλύτερο του 97% σε αυτή την Δέσμευση. Σε περιόδους αυξημένης κίνησης ή έλλειψης προσωπικού ( Χριστούγεννα, Περίοδος Θερινών Διακοπών ) υπάρχει περίπτωση κάποιων μικρών καθυστερήσεων.

" } [4]=> array(3) { ["id"]=> int(44) ["title"]=> string(58) "Επιστροφές Προϊόντων-Εγγυήσεις" ["description"]=> string(8256) "Συμβουλή
    Η Εταιρία Cosmodata συνιστά την προσοχή σας στους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των κατασκευαστών που επιλέγετε διότι η σωστή εξυπηρέτηση σας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβετε στα υπόψη έτσι ώστε να απολαύσετε μια πραγματικά ΚΑΛΗ και Επιτυχημένη Αγορά.

Μετανιώσατε για την Αγορά σας ? Κανένα πρόβλημα.
    Εντός 14 Ημερολογιακών Ημερών Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν σας στην Αρχική του Κατάσταση, Σφραγισμένο, Χωρίς να έχει παραβιαστεί η Ταινία Ασφαλείας και να ζητήσετε την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος της Επιθυμίας σας  ή και την άμεση Επιστροφή των Χρημάτων σας. Ισχύει για όλα τα προϊόντα εκτός αυτών που η παραγγελία τους πραγματοποιήθηκε μετά από δική σας εντολή. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον Αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς. 

Διαφορετικοί Λόγοι για να επιστρέψετε ένα προϊόν.

Εργοστασιακά Προβληματικό Προϊόν κατά την Παραλαβή του ( D.O.A ).
    Εφόσον ο Κατασκευαστής του προϊόντος που επιλέξατε προβλέπει την διαδικασία D.O.A μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στην Έδρα της Cosmodata – Περιστέρι Εθνάρχου Μακαρίου 19 έτσι ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες βάση των όρων που θέτει ο κατασκευαστής εκτός και αν προβλέπει διαφορετικούς όρους για άμεση αποστολή προς αυτόν όπως Next Business Day, Pickup And Return Κλπ. Εφόσον Ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και ο Κατασκευαστής κρίνει την Αντικατάσταση D.O.A τότε θα σας επιστραφεί ένα καινούργιο προϊόν με δικά μας έξοδα. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ την προσοχή σας στους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των κατασκευαστών που επιλέγετε διότι η εξυπηρέτηση σας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβετε έτσι ώστε να απολαύσετε μια πραγματικά ΚΑΛΗ και Επιτυχημένη Αγορά. Η Εταιρία Cosmodata δεν φέρει καμία ευθύνη για τους Όρους τους Χρόνους Ανταπόκρισης επιστροφής D.O.A τους Χρόνους Επισκευής ή τις συνθήκες απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί. Όλες οι Επισκευές ή Αντικαταστάσεις πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένα Επισκευαστικά κέντρα που έχει επιλέξει ο Κατασκευαστής και Όχι από την Εταιρία Cosmodata. Στην Όποια όμως περίπτωση εμείς θα ασκήσουμε την μέγιστη δυνατή προσπάθεια με τον Κατασκευαστή έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ευκολότερη ολοκλήρωση των Διαδικασιών.

Επισκευή στο Προϊόν σας κατά την Διάρκεια την Εγγύησης.
    Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στο προϊόν σας εντός της Χρονικής Περιόδου της Εγγύησης που προβλέπει ο κατασκευαστής του Υλικού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες μιας και οι όροι και οι συνθήκες διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Στην όποια περίπτωση το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας κατευθύνει έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε με τον γρηγορότερο τρόπο. Τα Έξοδα αποστολή από και προς εσάς επιβαρύνουν εσάς εκτός και αν οι όροι τις εγγύησης προβλέπουν κάποια διαφορετική συνθήκη. Συνήθως η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται απευθείας στο Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο που καλύπτει την εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος σας, σε διαφορετική περίπτωση η αποστολή πραγματοποιείται στην έδρα της Cosmodata - Περιστέρι Εθνάρχου Μακαρίου 19 έτσι ώστε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Κατασκευαστή. Η Εταιρία Cosmodata δεν φέρει καμία ευθύνη για τους Όρους τους Χρόνους Ανταπόκρισης, τους Χρόνους Επισκευής ή τις συνθήκες απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η επισκευή και επιστροφή του προϊόντος σας. Απαραίτητη προϋπόθεση, είτε η αποστολή πραγματοποιείτε στο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή είτε στην Εδρα της Cosmodata είναι το προϊόν να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς. 

Αποστολή Διαφορετικού Προϊόντος
    Σε Περίπτωση που σας αποστείλουμε διαφορετικό προϊόν από υπαιτιότητα δική μας παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε πληροφορίες για την ταχύτερη λύση του προβλήματος. Συνοπτικά, σε Αυτή την Περίπτωση θα μας αποστείλετε το προϊόν σας στην Έδρα της Cosmodata – Περιστέρι Εθνάρχου Μακαρίου 19, το παραλαμβάνουμε έτσι ώστε να γίνει ο τυπικό έλεγχος ( Μέγιστος Χρόνος 24 Ώρες ) και σας επιστρέφουμε άμεσα το σωστό προϊόν. Όλα τα Έξοδα μεταφοράς προς και από εμάς επιβαρύνουν απόλυτα την Cosmodata. Σε περίπτωση που Δεν υπάρχει το προϊόν που επιθυμείτε και δεν θέλετε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο μπορούμε να προχωρήσουμε σε άμεσα στην επιστροφή των χρημάτων σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς. 


" } [5]=> array(3) { ["id"]=> int(1) ["title"]=> string(24) "Η εταιρία μας" ["description"]=> string(10266) "Ο Όρος Computer Hardware δεν έσβησε και ΔΕΝ θα σβήσει ποτέ στην Cosmodata………..

 Η COSMODATA, είναι μία Ελληνική Εταιρεία που επιχειρεί στην αγορά της Πληροφορικής και των προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.

          Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και από τότε έως σήμερα κατάφερε να κατέχει την Μεγαλύτερη Διαθεσιμότητα προϊόντων Πληροφορικής
HardWare και Retail στην ΕΛΛΑΔΑ προσφέροντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές όπως και υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες κάτι που την έχει κάνει να κατέχει εξέχουσα θέση στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής.

          ΣΗΜΕΡΑ, η Εταιρεία απασχολεί μόνιμο Προσωπικό 65 στελεχών τεχνικών υπηρεσιών και πωλήσεων όπως επίσης και περισσότερα από 20 Εξωτερικά Εξειδικευμένα συνεργία με σκοπό να εξυπηρετήσει ακόμη και τις πιο ιδιαίτερες τεχνικές σας ανάγκες. Η
Cosmodata διατηρεί Δίκτυο 4 Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης σε Αθήνα-Γλυφάδα-Περιστέρι, Κεντρικές Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Πελατών στο Περιστέρι 1000τμ καθώς και Ιδιόκτητες Αποθήκες δυναμικότητας 1500τμ έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες από 1000 Παραγγελίες καθημερινά και να σας παρέχει 57000+ Άμεσα Διαθέσιμα Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας.

Η Cosmodata συνοπτικά

 1. Καταστήματα Λιανικής Πώλησης : 57000+ Kωδικοί Είναι στην Διάθεση σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς με μεγάλη έμφαση σε ΟΛΟ το φάσμα των Προϊόντων Πληροφορικής ( Hardware ) και των εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας εκτός των γνωστών προϊόντων λιανικής πώλησης.
 2. Ειδικευμένο Service για την Επιχείρηση ή Το σπίτι σας με Inouse ή On-Site Υπηρεσίες υψηλότατων προδιαγραφών βασισμένες στο πρότυπο ISO 9001:2000 και με την Υποστήριξη της καινοτομικής On Line πλατφόρμας CosmoService που σας δίνει το 24ωρο δικαίωμα να καλέσετε τεχνικό στον χώρο σας για την μέρα και την ώρα που εσάς βολεύει.
 3. www.cosmodata.gr Online Κατάστημα που βρίσκετε στην Διάθεση σας 24Ώρες – 365 Ημέρες για τις καθημερινές σας αγορές και ανάγκες.
 4. Expert Pcs 22 Χρόνια στην Διάθεση του Build to Order Χρήστη. Συναρμολογημένα από τους καλύτερους για τους καλύτερους.
 5. Ειδικό Τμήμα Refurbish Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας με περισσότερους από  3000 Κωδικούς έτοιμους να εξυπηρετήσουν οικονομικά, εναλλακτικά και εγγυημένα την κάθε σας οικιακή ή εταιρική ανάγκη. ( Θα τα βρείτε σε Ειδικές κατηγορίες στο www.cosmodata.gr )

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να μας δώσετε την Ευκαιρία να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

" } [6]=> array(3) { ["id"]=> int(23) ["title"]=> string(18) "Υπηρεσίες" ["description"]=> string(3146) "COSMODATA SERVICE SOLUTIONS

H COSMODATA εξειδικεύεται στον χώρο της πληροφορικής,
Γι’αυτό είναι ο απόλυτος σύμβουλος και προμηθευτής κάθε χρήστη Υπολογιστή για χρήση επαγγελματική
 • Στο προσωπικό σας γραφείο
 • Στο κατάστημα ή την εταιρία σας
 • Στην παραγωγή, τη διάθεση, τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων σας
 • Αλλα και στην διασκέδαση
 • Επεξεργασία και αναπαραγωγή των video ταινιών και φωτογραφιών σας
 • Αναπαραγωγή μουσικής
 • Games μέσω internet, chatting, e-mail, προσωπικό site κ.α.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ


Στην COSMODATA θα βρείτε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τους ειδικούς για ότι χρειάζεστε, πρόθυμους να σας βοηθήσουν να επιλέξετε αυτό που σας καλύπτει και σας συμφέρει, από την μεγάλη γκάμα λύσεων που διαθέτει. Οι ειδικοί μπορούν και έχουν τις καλύτερες τιμές σε όλα τα προϊόντα πληροφορικής.


SERVICE


Το τμήμα Service της Cosmodata αποτελείται από ειδικούς άρτια καταρτισμένους τεχνικούς που βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας καλύψουν σε καθημερινά προβλήματα αλλά και να δώσουν λύσεις σε θέματα εγκαταστάσεων προσωπικών Η/Υ, σταθμών εργασίας & εξυπηρετητών και δικτύων.

Στον χώρο σας & στα καταστήματα της Cosmodata
 • Εγκατάσταση και εκπαίδευση στην λειτουργία PC όλων των κατασκευαστών
 • Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών σε επίπεδο υλικού & λογισμκού
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενσύρματων & ασύρματων τοπικών δικτύων
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιφερειακών συσκευών
 • Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Windows και Λογισμικού
 • Επισκευή οποιουδήποτε Η/Υ
 • Επισκευή περιφερειακών συσκευών
 • Επισκευή Φορητών Υπολογιστών
 • Αντικατάσταση μπαταριών σε Notebooks & UPS
 • Αποκατάσταση βλαβών σε επίπεδο υλικού & λογισμκού
" } [7]=> array(3) { ["id"]=> int(10) ["title"]=> string(37) "Ασφάλεια Συναλλαγών" ["description"]=> string(4766) "Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Είναι ασφαλές να κάνω ηλεκτρονικές αγορές από το site της Cosmodata; Πως προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Στην κατασκευή του site μας έχουμε προβλέψει ώστε να διασφαλίσουμε την διαδικασία των συναλλαγών και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας εγγυόμαστε πως όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιείτε μέσω του site μας είναι ασφαλείς. Χρησιμοποιούμε το ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL στον διακομιστή των ιστοσελίδων μας. Με αυτόν τον τρόπο σας διασφαλίζουμε πως όταν χρησιμοποιείτε σελίδες που εισάγετε προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα (Όνομα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Στοιχεία πληρωμής), τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται πριν αποσταλούν, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την υποκλοπή πληροφοριών από οποιονδήποτε επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Μπορείτε να ελέγξετε αν χρησιμοποιείτε μία κρυπτογραφημένη σύνδεση κοιτώντας το κάτω μέρος του περιηγητή που χρησιμοποιείτε για ένα εικονίδιο που απεικονίζει ένα κλειδωμένο λουκέτο. Αυτό το εικονίδιο θα πρέπει να φαίνεται στις σελίδες που σας ζητείται να εισάγετε προσωπικά δεδομένα. Όλοι οι σύγχρονοι περιηγητές υποστηρίζουν αυτό τον τύπο ασφαλής σύνδεσης που χρησιμοποιούμε στο site μας. Αν για κάποιο λόγο έχετε απενεργοποιήσει αυτή την επιλογή δεν θα είσαστε σε θέση να πραγματοποιήσετε εγγραφή, είσοδο, ή ηλεκτρονική αγορά από το site μας έως ότου επανενεργοποιηθεί η επιλογή για ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε υλοποιήσει το site μας ώστε να σας διασφαλίζει από απόπειρες υποκλοπής των προσωπικών σας δεδομένων και των στοιχείων του λογαριασμού σας, κάνουμε επιπλέον διασταύρωση των στοιχειών σας για να εντοπίζουμε και να σταματάμε πιθανές απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, επικοινωνούμε μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις αγορές που κάνετε μέσω του site μας.


Πληροφορίες για ασφαλείς online αγορές


Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν κωδικό που είναι δύσκολο για κάποιον να τον μαντέψει. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων. Εάν κάποιος γνωρίζει τον κωδικό σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
" } [8]=> array(3) { ["id"]=> int(22) ["title"]=> string(14) "Καριέρα" ["description"]=> string(5937) "ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής
Job Discr. : POL_RETAIL.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη POL_RETAIL.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Γραμματεία και Τηλεφωνικό Κέντρο
Job Discr. : LOG_GRAMT.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (WORD & EXCEL) - Αγγλικά
 • Ευχέρεια διαχείρησης Ελληνικής γλώσας και επικοινωνίας γενικοτερα
 • Ηλικία έως 28 ετών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη LOG_GRAMT.


ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Services Project Manager

Στα πλαίσια ανάπτυξης των Υπηρεσιών μας και με χαρά μας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι αναζητούμε ένα νέο συνεργάτη για την θέση του Project Manager – Διαχείριση Πελατών Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων.
 • Απαραίτητο στοιχείο η εμπειρία σε πώληση Λύσεων εταιρικών πελατών. Δίκτυα, Servers, Cisco, Τηλεπικοινωνίες.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με email gb@cosmodata.gr
 
 

Τεχνικοί Δικτύων

Στα πλαίσια ανάπτυξης των Υπηρεσιών μας και με χαρά μας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι αναζητούμε ένα νέο συνεργάτη για την θέση του Τεχνικού Δικτύων.

 • Απαραίτητο στοιχείο η εμπειρία σε Server Software HardWare και Cisco.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με email gb@cosmodata.gr
 
 

Τεχνικοί Καταστημάτων Λιανικής

Job Discr. : ΤΕCH_RETAIL.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
 • Γνώση Δικτύων & εγκατάστασης S/W - H/W.
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη ΤΕCH_RETAIL.
 
 

Τεχνικοί Εξωτερικού Τμήματος
Job Discr. : ΤΕCH_CBS.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
 • Γνώση Δικτύων & εγκατάστασης S/W - H/W
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη ΤΕCH_CBS.


ΟΔΗΓΟΣ

Επιθυμητά Προσόντα
 • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ηλικία έως 28 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη ΤΕCH_ODHG.

" } [9]=> array(3) { ["id"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "Επικοινωνία" ["description"]=> string(3090) "

ΑΘΗΝΑ
Στουρνάρη 25 και Μπόταση, Στουρνάρη 27ΔB και Μπόταση, Τηλ.: 211 10.38000, Fax: 210 38.15.905, info@cosmodata.gr

ΓΛΥΦΑΔΑ
A. Παπανδρέου 2-4 (Πρώην Αθηνών), Τηλ.: 211 1038000, Fax: 210 89.86.321, glyfada@cosmodata.gr

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εθνάρχου Μακαρίου 19, Τηλ.: 211 103.8000, Fax: 210 38.03.550, info@cosmodata.gr

Τεχνική υποστήριξη
Εθνάρχου Μακαρίου 19, Τηλ.: 210 38.15.931, support@cosmodata.gr


[FORM]

[DATA name,text,required] Ονοματεπώνυμο [/DATA]
[DATA email,text,required] Email [/DATA]
[DATA phone,text,required] Τηλέφωνο [/DATA]
[DATA address,text,required] Διεύθυνση [/DATA]
[DATA zip,text] Ταχ. Κώδικας [/DATA]
[DATA city,text] Πόλη [/DATA]
[DATA comments,textarea,required] Σχόλια [/DATA]

[RESPONSE] Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.[/RESPONSE]

[EMAIL]sales@cosmodata.gr[/EMAIL]

[/FORM]

" } [10]=> array(3) { ["id"]=> int(48) ["title"]=> string(26) "Επικοινωνία New" ["description"]=> string(3276) "ΑΘΗΝΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ
A. Παπανδρέου 2-4 (Πρώην Αθηνών), Τηλ.: 211 1038000, Fax: 210 38.03.550, glyfada@cosmodata.gr


ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εθνάρχου Μακαρίου 19, Τηλ.: 211 103.8000, Fax: 210 38.03.550, info@cosmodata.gr


Τεχνική υποστήριξη

[FORM]

[DATA name,text,required] Ονοματεπώνυμο [/DATA]
[DATA email,text,required] Email [/DATA]
[DATA phone,text,required] Τηλέφωνο [/DATA]
[DATA address,text,required] Διεύθυνση [/DATA]
[DATA zip,text] Ταχ. Κώδικας [/DATA]
[DATA city,text] Πόλη [/DATA]
[DATA comments,textarea,required] Σχόλια [/DATA]

[RESPONSE] Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.[/RESPONSE]

[EMAIL]sales@cosmodata.gr[/EMAIL]

[/FORM]

" } } } } ["news"]=> object(View)#21 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(80) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/news_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["navigation"]=> array(4) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(3) ["title"]=> string(47) "Τεχνολογικές Καινοτομίες" ["description"]=> string(4286) "ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο HOME SERVER?
Είναι το νέο λειτουργικό της Microsoft® που βασίζεται σε περιβάλλον Server και έρχεται με άδεια χρήσης για 10 Clients,εξυπηρετεί εξίσου καλά την μικρή επιχείρηση που αριθμεί έως 10 τερματικά αλλά και το ψηφιακό σπίτι που έχει σε λειτουργία πάνω από 2 προσωπικούς Η/Υ.

Απλουστεύει τον τρόπο που αποθηκεύεται και διανέμεται αρχεία δουλειάς, έγγραφα, video, μουσική και σας δίνετε η δυνατότητα να τα ανακτήσετε από οποιοδήποτε PC χειρίζεστε είτε στον ίδιο χώρο (γραφείο ή σπίτι) αλλά και οπουδήποτε αλλού βρεθείτε και διαθέτει ADSL ή άλλη γρήγορη σύνδεση.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αφού μπορείτε να προγραμματίσετε και αυτοματοποιημένα πλέον να τηρείται αντίγραφα ασφαλείας οποιουδήποτε PC Client θέλετε είτε αυτά είναι μοναδικά αρχεία είτε  oλοκληρωμένοι φάκελοι ή ακόμα και ολόκληρο δίσκο, με την τεχνολογία Mirroring, εύκολα και απλά.
Εκτός αυτού μπορείτε να ελέγχετε την ορθή λειτουργία οποιουδήποτε Client PC όσον αφορά Antivirus protection ή αναβαθμίσεις εφαρμογών.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εφόσον οποιοσδήποτε Client έχει πρόσβαση σε ότι πληροφορία ή αρχείο χρειαστεί, από οποιοδήποτε PC στον ίδιο χώρο. Το ίδιο εύκολα μπορείτε να μοιράζεστε ότι είδους αρχεία θέλετε με απομακρυσμένα PCs συνεργατών, φίλων ή γνωστών αφού σας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας domain. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας αρχεία
από οπουδήποτε μέσω ενός Web Browser.

Με τον EXPERT Professional και λειτουργικό HOME SERVER οργανώνετε αρχεία  δουλειάς, φωτογραφίες, videos σε ένα κεντρικό σημείο μαζικά και τακτοποιημένα ανά κατηγορία ή περιεχόμενο.

Ο EXPERT Professional με λειτουργίες HOME SERVER προσφέρει μοναδικές δυνατότητες αναβάθμισης αφού πολύ απλά προσθέτουμε εσωτερικούς ή εξωτερικούς δίσκους, οποτεδήποτε χρειαστούμε περισσότερο χώρο αποθήκευσης όπως και  προσθήκες λειτουργικότητας.
Για παράδειγμα διαχείριση Αυτοματισμών Γραφείων ή Σπιτιού (Air Conditions, Τέντες, Αυτόματο Πότισμα) & άλλες εφαρμογές ασφαλείας ( Κάμερες, Σύστημα Συναγερμού, Πυροπροστασίας).

Είναι Πανεύκολος στην χρήση και σας προσφέρει Ασφαλείς, Αξιόπιστους τρόπους επικοινωνίας, είτε είσαστε στο διπλανό γραφείο-δωμάτιο ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
" } [1]=> array(3) { ["id"]=> int(17) ["title"]=> string(55) "Νέοι Laser εκτυπωτές από την Kyocera" ["description"]=> string(1061) "H Kyocera Mita παρουσιάζει δύο καινούριους Α4 μονόχρωμους laser εκτυπωτές, τους FS-1120D και FS-1320D, οι οποίοι βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής Ecosys και απευθύνονται σε μικρές όσο και μεσαίου μεγέθους εταιρείες και ομάδες εργασίας που επιθυμούν εκτυπώσεις διπλής όψης με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και χαμηλό κόστος εκτύπωσης.

Έχοντας ταχύτητα εκτύπωσης 30 (FS-1120D) και 35 (FS-1320D) σελίδων Α4 ανά λεπτό και πρώτο αντίγραφο σε 6 δευτερόλεπτα, standard σύστημα διπλής εκτύπωσης, η νέα σειρά μονόχρωμων εκτυπωτών αποσκοπεί στον περιορισμό της δαπάνης που αφορά τη συντήρηση και τα αναλώσιμα υλικά." } [2]=> array(3) { ["id"]=> int(31) ["title"]=> string(24) "Υπηρεσία Service" ["description"]=> string(1675) "Η Cosmodata ανοίγει τις πύλες της στον κόσμο!

Αγαπητοί πελάτες, έχετε ήδη πληροφορηθεί ότι η εταιρία μας φέτος γιορτάζει τα 20 συνεχόμενα έτη παρουσίας της στον κόσμο της Πληροφορικής.

Αυτή η γιορτή επισφραγίστηκε καταλλήλως και με την λειτουργία του νέου μας site, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορέσαμε να σας το παρουσιάσουμε.

Όσο σημαντικό γεγονός όμως κι αν είναι η λειτουργία του νέου site, δεν είχαμε σκοπό να μείνουμε εκεί! Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας για εξυπηρέτηση με αστοχίες υλικού και άλλα τυχόν προβλήματα που δυστυχώς συνοδεύουν καμμιά φορά την αγορά προϊόντων τεχνολογίας, είμαστε στην διάθεσή σας, πιο δυνατοί από ποτέ και στον τομέα του Service!

Είτε είστε παλιός ή νέος πελάτης, επισκεφθείτε μας για όποιο πρόβλημα έχετε με το desktop ή το laptop σας, και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να το επιλύσουμε!

Το countdown έχει ήδη αρχίσει!" } [3]=> array(3) { ["id"]=> int(36) ["title"]=> string(57) "Rebate σε εκτυπωτές Wi-Fi από την Epson." ["description"]=> string(2276) "


Ακόμα παιδεύεστε με καλώδια;

Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις της Epson για τον εξοπλισμό της εταιρείας σας με εκτυπωτές Wi-Fi τελευταίας τεχνολογίας:

SX445w
BX305FW Plus
BX320FW
SX535WD
BX635FWD
BX935FWD
WF-7515 (A3 inkjet πολυμηχάνημα)
WF-7525 (A3 inkjet πολυμηχάνημα)

Με την αγορά οποιουδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα, κερδίζετε έως και 80€ με επιστροφή χρημάτων. Απλά συμπληρώνοντας μια αίτηση μέσω της ιστοσελίδας:

www.epson.gr/cashback

και προσκομίζοντας κάποια δικαιολογητικά. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τραπεζικό έμβασμα.

Η προσφορά έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Επωφεληθείτε!
" } } } } ["footer"]=> array(0) { } ["terms"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(13) ["title"]=> string(21) "Όροι Χρήσης" ["description"]=> string(7387) "

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Cosmodata. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της Cosmodata μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Ο όρος Cosmodata αναφέρεται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του δικτυακού τόπου, Cosmodata ΕΠΕ με έδρα στην Εθνάρχου Μακαρίου 19, Περιστέρι, ΤΚ 12131, (ΑΦΜ 095506764).

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:

Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων της Cosmodata δίνεται  για την δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Cosmodata και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες για τα οποία η Cosmodata δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες.

Η Cosmodata Ε.Π.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.
Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το
www.cosmodata.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.


Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για το οποίο η Cosmodata δεν φέρουμε ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες καλύπτουν τις απαιτήσεις σας.

 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει υλικό το οποίο ανήκει στην Cosmodata. Αυτό το υλικό εμπεριέχει, τον σχεδιασμό, την διάταξη, την εμφάνιση, τα γραφικά, και τα κείμενα των ιστοσελίδων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του παραπάνω υλικού για εμπορικούς σκοπούς.
 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την διευκόλυνση σας και για να σας παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο cosmodata.gr χωρίς προηγούμενη έγκριση της Cosmodata.
" } } ["before_footer"]=> array(0) { } ["header"]=> object(View)#20 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(78) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/header.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(3) { ["logo"]=> string(16) "images/LOGO1.jpg" ["items"]=> array(3) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(6) ["title"]=> string(29) "Τρόποι πληρωμής" ["description"]=> string(6599) "Πως μπορώ να κάνω πληρωμές για τις online αγορές μου;
Κάνοντας παραγγελία online απο το www.cosmodata.gr μπορείτε να επιλέξετε πληρωμή με τους εξής τρόπους :

Πληρωμή με πιστωτική
      Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα εχετε την δυνατότητα πληρωμής με όλες τις αποδεκτές κάρτες πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express).
      Για την Αττική – Περιοχές που η παράδοση πραγματοποιείται από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata θα σας Ζητηθεί να επιδείξετε την Πιστωτική σας Κάρτα όπως επίσης και την Ταυτότητα σας έτσι ώστε με την Διασταύρωση να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Συναλλαγής.
      Εάν είστε καινούργιος πελάτης της Cosmodata και έχετε επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης την Πιστωτική Κάρτα υπάρχει ενδεχόμενο καθυστερήσεων ως προς την αποστολή της Παραγγελίας σας μέχρι να επιβεβαιώσει η Εκδότρια τράπεζα της Πιστωτικής σας κάρτας την Εγκυρότητα των στοιχείων σας. Ο χρόνος ανταπόκρισης εξαρτάται από την Εκδότρια τράπεζα και εκτιμάται από 2 Ώρες Έως και 5 Ημέρες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία Cosmodata δεν θα προβεί σε καμία είσπραξη έως ότου να λάβει την σχετική Επιβεβαίωση. Παρόλα αυτά και για λόγους ασφαλείας Η Εκδότρια Τράπεζα δεσμεύει το Ποσόν της Χρέωσης Κατά την Διάρκεια αυτή. Όλες οι Ανωτέρω διαδικασίες γίνονται με σκοπό να προστατεύσουν τις Ηλεκτρονικές σας Αγορές και να Μειώσουν την Πιθανότητα να πέσετε θύμα εξαπάτησης.
      Εφόσον Είστε Παλαιός Χρήσης της Cosmodata, έχει προηγηθεί η Διαδικασία αυτή και βάση ορισμένων προϋποθέσεων, η παραγγελία σας εκτελείτε Άμεσα χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Πληρωμή με αντικαταβολή

      Η Παραγγελία σας Εκτελείτε άμεσα Χωρίς καθυστερήσεις, η παραλαβή του πραγματοποιείτε στον χώρο σας από την Εταιρία Courier ή από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata και η εξόφληση πραγματοποιείται επιτόπου με την παράδοση.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζα
      Για πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας δίνονται τα στοιχεία τραπέζης με το τέλος της παραγγελίας σας. Για την Μείωση της Όποιας καθυστέρησης στην Εκτέλεση της Παραγγελίας σας παρακαλούμε να αναγράφετε το Όνομα σας Ως Αιτιολογία Κατάθεσης έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί άμεσα η σχετική διασταύρωση. Στην Συνέχεια παρακαλούμε να ενημερώσετε το Λογιστήριο μας ή να στείλετε με FAX το αποδεικτικό κατάθεσης στο 210.38.03550

Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού
: 116 470 47973
IBAN :
GR35 0110 1160 0000 1164 7047 973

Alpha
Bank
Αρ. Λογαριασμού
: 104 00 23 2000 2507
IBAN :
GR28 0140 1040 1040 0232 0002 507

Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού
: 6551-109486-963
IBAN :
GR78 0171 5510 0065 5110 9486 963


Πληρωμή και παραλαβή από Κατάστημα
      Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει παραλαβή από κατάστημα σας δίνεται η Δυνατότητα Εξόφλησης Απευθείας στο Κατάστημα με την Παραλαβή.

Θα παραλάβω απόδειξη για την αγορά μου;

      Για κάθε αγορά σας θα λαμβάνετε απόδειξη ή τιμολόγιο με την παράδοση του προϊόντος στον χώρο σας.
" } [1]=> array(3) { ["id"]=> int(8) ["title"]=> string(5) "FAQ's" ["description"]=> string(8062) "
 • Γιατί πρέπει να κάνω εγγραφή στο site πριν αγοράσω; Όταν εγγραφείτε στο site μας σας ζητάμε τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να σας παραδώσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για όποιο θέμα αφορά την παραγγελία σας. Η εγγραφή στο site χρειάζεται να γίνει μία φορά και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δίνεται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας κάθε φορά που επιθυμείται να πραγματοποιήσετε μία αγορά.

 • Πως κάνω εγγραφή στο site; Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο site μας κάνοντας click στο “Εγγραφή Μέλους” που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Τα πεδία που είναι σημειωμένα με έντονα γράμματα είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν. Σας παρακαλούμε να εισάγετε έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε ότι αφορά μία παραγγελία σας. Στο πεδίο Captcha συμπληρώστε τα γράμματα που βλέπετε στην εικόνα, και όταν έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων κάντε click στο “Εγγραφή Μέλους”.

 • Τι κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό μου; Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό σας κάντε click στο ”Είσοδος Μέλους” και έπειτα κάντε click στο “Ξεχάσατε τον κωδικό σας;”. Εισάγετε το email σας καθώς και τα γράμματα που φαίνονται στην εικόνα (Captcha) στα αντίστοιχα πεδία και κάντε click στο “Αποστολή Συνθηματικού”. Ο νέος σας κωδικός θα αποσταλεί στo email σας. Αυτός ο κωδικός που θα σας αποσταλεί δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να μπείτε στην σελίδα διαχείρησης του λογαριασμού σας από όπου μπορείται να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.

 • Πως μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του λογαριασμού μου; Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας αρχικά θα πρέπει να κάνετε login κάνοντας click στο ”Είσοδος Μέλους”. Στα δεξιά της σελίδας θα δείτε ένα menu με τίτλο ‘Ο Λογαριασμός Μου’. Από εκεί επιλέξτε το ‘Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων’. Θα μεταφερθείτε σε μία φόρμα η οποία σας επιτρέπει να αλλάξετε ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων σας, κάνετε click στο ‘Ενημέρωση’ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

 • Πώς μπορώ να βρω και να αγοράσω ένα προϊόν που ψάχνω; Μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε οποιοδήποτε προιόν είτε μέσω του κουμπιού αναζήτησης, είτε πηγαίνοντας στις αντίστοιχες κατηγορίες που ανήκει το προϊόν που αναζητάτε. Όταν βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μπορείτε να το αγοράσετε κάνοντας click στο εικονίδιο “Στο καλάθι”. Όταν έχετε ολοκληρώσει τις αγορές σας μέσω του site μας, κάντε click στο καλάθι αγορών σας και στην σελίδα στην οποία θα πλοηγηθείται κάντε click στο κουμπί “Εκτέλεση παραγγελίας”.

 • Πως μπορώ να πλοηγηθώ μέσα στο site σας; Για να πλοηγειθήτε στα menu του site, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει από το κεντρικό menu των προϊόντων κάνοντας click σε αυτό. Στα αριστερά της σελίδας θα δείτε την κατηγορία που επιλέξατε καθώς και τις υποκατηγορίες που πιθανόν εμπεριέχονται σε αυτή.
 
 • Πως λειτουργεί το menu της αναζήτησης σε μία κατηγορία προϊόντος; Σε κάθε κατηγορία προϊόντος έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια σύνθετη αναζήτηση σύμφωνα με την τον κατασκευαστή του προϊόντος, το εύρος τιμών, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία. Κάνοντας click στους κατασκευαστές, στο εύρος τιμών και στις τιμές των χαρακτηριστικών που σας ενδιαφέρουν και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή Φίλτρου” θα δείτε την λίστα των προϊόντων που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που επιλέξατε.
 
 • Τι να κάνω εάν δεν μπορώ να βρω ένα προϊόν που ψάχνω; Σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης προϊόντος ή των κατηγοριών του site μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους πωλητές μας στο τηλέφωνο 211.10.38.000 για να σας εξυπηρετήσει ώστε να βρείτε και να αγοράσετε το προϊόν που αναζητάτε.

 • Πως μπορώ να μάθω σε πιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία μου; Μπορείτε να παρακολουθήσετε κάνοντας click στο κάτω μέρος της σελίδας στο Παρακολουθήστε την παραγγελία σας.
 
 • Πως μπορώ να ακυρώσω  την παραγγελία μου; Μπορείτε να ακυρώσετε μία παραγγελία που έχετε υποβάλει μέσω του site κάνοντας click στο κάτω μέρος της σελίδας στο Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων.
" } [2]=> array(3) { ["id"]=> int(7) ["title"]=> string(35) "Τεχνική Υποστήριξη" ["description"]=> string(3325) "
Τι μπορώ να κάνω στην περίπτωση που παραλάβω κάποιο ελαττωματικό προϊόν;

Σε περίπτωση που παραλάβετε κάποιο τυχόν ελαττωματικό προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας στο 211.10.38.000. Θα μιλήσετε με έναν από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας που θα σας βοηθήσει να επιλύσετε  το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω τηλεφώνου θα πρέπει να αναλάβετε την επιστροφή του προϊόντος σε κάποιο από τα καταστήματά μας. Ο τεχνικός έλεγχος σε αυτή την περίπτωση γίνεται χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το προϊόν είναι όντως ελαττωματικό αναλαμβάνουμε να το αντικαταστήσουμε εφόσον η αγορά έχει πραγματοποιηθεί σε ένα διάστημα εντός 15 ημερών. Η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος γίνεται από την αντιπροσωπεία  εισαγωγής του προϊόντος.

Μπορώ να έχω τεχνική βοήθεια για την εγκατάσταση των προϊόντων που παρήγγειλα;

Σε περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική βοήθεια για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση ενός προϊόντος που αγοράσατε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210.38.19.897 για να ορίσετε ημερομηνία και ώρα επίσκεψης ενός από των τεχνικών μας στον χώρο σας για να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση. Η χρέωση ορίζεται στα 40 ευρώ/ώρα + 23% ΦΠΑ.

Τι μπορώ να κάνω για κάποιο τεχνικό πρόβλημα που μου παρουσιάστηκε;

Σε περίπτωση που σας παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μας στο 210.38.19.897. Ένας από τους τεχνικούς μας θα καταγράψει το πρόβλημα σας και θα σας ενημερώσει για την επίλυσή του. Για την αποκατάσταση του προβλήματος μπορείτε είτε να ορίσετε ημερομηνία και ώρα επίσκεψης ενός από των τεχνικών μας στον χώρο σας (με χρέωση 40 ευρώ/ώρα + 23% ΦΠΑ), είτε να αναλάβετε να μεταφέρετε το ελαττωματικό προϊόν σε ένα από τα καταστήματά μας.

" } } ["under_item"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(9) ["title"]=> string(81) "Γιατί σας συμφέρει να γίνετε μέλος της COSMODATA;" ["description"]=> string(1284) "Μέσω της εγγραφής σας στο site της εταιρείας μας θα λαμβάνετε κατα τακτικά χρονικά διαστήματα προσφορές για αγορές προϊόντων σε προνομιακές τιμές. Επίσης θα λαμβάνετε εφόσον το επιθυμείτε το Newsletter μας που περιέχει πληροφορίες για νέα προϊόντα και τεχνολογιές στον τομέα των υπολογιστων και της ψηφιακής διασκέδασης που μπορείται να αγοράσετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή σε ένα από τα καταστήματα COSMODATA. Επίσης μέσω της διαδικασίας εγγραφής καταχωρείται μία φορά μόνο τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία για να μπορείτε να πραγματοποιήτε παραγγελίες μέσω του site μας. Δείτε το άρθρο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε.
" } } } } ["search"]=> object(View)#19 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(82) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/search_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(0) { } } ["search_footer"]=> object(View)#18 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(89) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/search_box_footer.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(0) { } } ["basket_box"]=> object(View)#17 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(82) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/basket_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["basket"]=> array(3) { ["price"]=> int(0) ["count"]=> int(0) ["products"]=> array(0) { } } } } ["newsletter_box"]=> object(View)#16 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(86) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/newsletter_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(0) { } } ["adv_right"]=> string(1355) " " ["adv_left"]=> string(2345) "
Λάμπες Projector

Μπαταρίες Φορητού

Hardware

ΚατάλογοςINTEL 4th Generation
" } ["content"]=> object(View)#23 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(85) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/partial/render_article.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["article"]=> object(Article_Model)#24 (32) { ["foreign_valued":protected]=> array(1) { ["product_id"]=> string(7) "product" } ["html_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(6) "leadin" [1]=> string(11) "description" } ["readonly_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(10) "updatetime" [1]=> string(4) "sent" } ["edit_override":protected]=> array(1) { ["product_id"]=> string(19) "create_product_edit" } ["menus_vals":protected]=> array(8) { [0]=> string(10) "navigation" [1]=> string(4) "news" [2]=> string(6) "footer" [3]=> string(3) "faq" [4]=> string(5) "terms" [5]=> string(6) "header" [6]=> string(10) "under_head" [7]=> string(16) "bef_final_search" } ["csv_valued":protected]=> array(1) { [0]=> string(5) "menus" } ["has_one":protected]=> array(0) { } ["belongs_to":protected]=> array(0) { } ["has_many":protected]=> array(0) { } ["has_and_belongs_to_many":protected]=> array(0) { } ["load_with":protected]=> array(0) { } ["object":protected]=> array(13) { ["id"]=> int(20) ["title"]=> string(13) "Service Η/Υ" ["leadin"]=> string(36) "
" ["description"]=> string(3035) "
Διάγνωση & Επισκευή Προβλημάτων Hardware
Εμπεριστατωμένος έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον
χρειάζεται ελαττωματικού υλικού
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Hardware & Οδηγών Συσκευής
Εγκατάσταση και ρύθμιση hardware
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Περιφερειακών Συσκευών
Εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων
των περιφερειακών συσκευών
Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας & Προληπτική Συντήρηση Η/Υ
Έλεγχος σωστών συνθηκών λειτουργίας (τάση,θερμοκρασία)
και καθαρισμός υπολογιστή

Ανίχνευση και Καθαρισμός από Ιούς & Malware
Αντιμετώπιση προβλημάτων με Ιούς και malware που
απειλούν την ασφάλεια και την σωστή λειτουργεία του υπολογιστή
Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Windows
Εγκτάσταση Windows XP, Vista, 7. Εγκατάσταση drivers και εφαρμογών και
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.
Backup & Μεταφορά Δεδομένων, Εγγράφων,
Email & Προσωπικών Ρυθμίσεων Εφαρμογών

" ["disabled"]=> bool(false) ["seotitle"]=> string(0) "" ["seokeywords"]=> string(0) "" ["menus"]=> NULL ["weight"]=> int(5) ["updatetime"]=> string(19) "2015-04-28 05:58:10" ["product_id"]=> NULL ["sent"]=> bool(false) ["private"]=> bool(false) } ["changed":protected]=> array(0) { } ["related":protected]=> array(0) { } ["loaded":protected]=> bool(true) ["saved":protected]=> bool(true) ["sorting":protected]=> array(1) { ["id"]=> string(3) "asc" } ["object_relations":protected]=> array(0) { } ["changed_relations":protected]=> array(0) { } ["object_name":protected]=> string(7) "article" ["object_plural":protected]=> string(8) "articles" ["table_name":protected]=> string(8) "articles" ["table_columns":protected]=> array(13) { ["id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["sequenced"]=> bool(true) } ["title"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" } ["leadin"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["description"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["disabled"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["seotitle"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["seokeywords"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["menus"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["weight"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["updatetime"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["format"]=> string(19) "0000-00-00 00:00:00" } ["product_id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["sent"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["private"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } } ["ignored_columns":protected]=> NULL ["primary_key":protected]=> string(2) "id" ["primary_val":protected]=> string(4) "name" ["foreign_key":protected]=> array(0) { } ["table_names_plural":protected]=> bool(true) ["reload_on_wakeup":protected]=> bool(true) ["db":protected]=> object(Database)#11 (17) { ["config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["driver":protected]=> object(Database_Mysql_Driver)#12 (3) { ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["db_config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["query_cache":protected]=> NULL } ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["select":protected]=> array(0) { } ["set":protected]=> array(0) { } ["from":protected]=> array(0) { } ["join":protected]=> array(0) { } ["where":protected]=> array(0) { } ["orderby":protected]=> array(0) { } ["order":protected]=> array(0) { } ["groupby":protected]=> array(0) { } ["having":protected]=> array(0) { } ["distinct":protected]=> bool(false) ["limit":protected]=> bool(false) ["offset":protected]=> bool(false) ["last_query":protected]=> string(233) "SELECT `products`.* FROM (`products`) JOIN `menuproducts_new_ref` ON (`menuproducts_new_ref`.`product_id` = `products`.`id`) WHERE `menuproducts_new_ref`.`collection` = 1 ORDER BY `menuproducts_new_ref`.`displayorder` ASC LIMIT 0, 18" ["query_history":protected]=> array(0) { } } ["db_applied":protected]=> array(0) { } ["with_applied":protected]=> array(0) { } } } } ["article_id"]=> string(2) "20" ["document_title"]=> string(13) "Service Η/Υ" ["menu"]=> object(View)#22 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(86) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/navigation_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["navigation"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(6) ["title"]=> string(29) "Τρόποι πληρωμής" ["description"]=> string(6599) "Πως μπορώ να κάνω πληρωμές για τις online αγορές μου;
Κάνοντας παραγγελία online απο το www.cosmodata.gr μπορείτε να επιλέξετε πληρωμή με τους εξής τρόπους :

Πληρωμή με πιστωτική
      Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα εχετε την δυνατότητα πληρωμής με όλες τις αποδεκτές κάρτες πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express).
      Για την Αττική – Περιοχές που η παράδοση πραγματοποιείται από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata θα σας Ζητηθεί να επιδείξετε την Πιστωτική σας Κάρτα όπως επίσης και την Ταυτότητα σας έτσι ώστε με την Διασταύρωση να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Συναλλαγής.
      Εάν είστε καινούργιος πελάτης της Cosmodata και έχετε επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης την Πιστωτική Κάρτα υπάρχει ενδεχόμενο καθυστερήσεων ως προς την αποστολή της Παραγγελίας σας μέχρι να επιβεβαιώσει η Εκδότρια τράπεζα της Πιστωτικής σας κάρτας την Εγκυρότητα των στοιχείων σας. Ο χρόνος ανταπόκρισης εξαρτάται από την Εκδότρια τράπεζα και εκτιμάται από 2 Ώρες Έως και 5 Ημέρες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία Cosmodata δεν θα προβεί σε καμία είσπραξη έως ότου να λάβει την σχετική Επιβεβαίωση. Παρόλα αυτά και για λόγους ασφαλείας Η Εκδότρια Τράπεζα δεσμεύει το Ποσόν της Χρέωσης Κατά την Διάρκεια αυτή. Όλες οι Ανωτέρω διαδικασίες γίνονται με σκοπό να προστατεύσουν τις Ηλεκτρονικές σας Αγορές και να Μειώσουν την Πιθανότητα να πέσετε θύμα εξαπάτησης.
      Εφόσον Είστε Παλαιός Χρήσης της Cosmodata, έχει προηγηθεί η Διαδικασία αυτή και βάση ορισμένων προϋποθέσεων, η παραγγελία σας εκτελείτε Άμεσα χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Πληρωμή με αντικαταβολή

      Η Παραγγελία σας Εκτελείτε άμεσα Χωρίς καθυστερήσεις, η παραλαβή του πραγματοποιείτε στον χώρο σας από την Εταιρία Courier ή από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata και η εξόφληση πραγματοποιείται επιτόπου με την παράδοση.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζα
      Για πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας δίνονται τα στοιχεία τραπέζης με το τέλος της παραγγελίας σας. Για την Μείωση της Όποιας καθυστέρησης στην Εκτέλεση της Παραγγελίας σας παρακαλούμε να αναγράφετε το Όνομα σας Ως Αιτιολογία Κατάθεσης έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί άμεσα η σχετική διασταύρωση. Στην Συνέχεια παρακαλούμε να ενημερώσετε το Λογιστήριο μας ή να στείλετε με FAX το αποδεικτικό κατάθεσης στο 210.38.03550

Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού
: 116 470 47973
IBAN :
GR35 0110 1160 0000 1164 7047 973

Alpha
Bank
Αρ. Λογαριασμού
: 104 00 23 2000 2507
IBAN :
GR28 0140 1040 1040 0232 0002 507

Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού
: 6551-109486-963
IBAN :
GR78 0171 5510 0065 5110 9486 963


Πληρωμή και παραλαβή από Κατάστημα
      Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει παραλαβή από κατάστημα σας δίνεται η Δυνατότητα Εξόφλησης Απευθείας στο Κατάστημα με την Παραλαβή.

Θα παραλάβω απόδειξη για την αγορά μου;

      Για κάθε αγορά σας θα λαμβάνετε απόδειξη ή τιμολόγιο με την παράδοση του προϊόντος στον χώρο σας.
" } [1]=> array(3) { ["id"]=> int(12) ["title"]=> string(58) "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων" ["description"]=> string(4637) "Τι είδους πληροφορίες συλλέγετε;

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε έχουν ως εξής :
 • Τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες έτσι ώστε να επεξεργαστούμε και να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες σας. Αυτές αφορούν το όνομα, την διεύθυνση σας, την διεύθυνση του email σας, και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σας και τις αγορές σας στην ιστοσελίδα μας, τις οποίες αξιοποιούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, καθώς και να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές αγοράς προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την διεύθυνση IP σας, το ιστορικό αγορών που πραγματοποιείται μέσω της σελίδας μας, καθώς και πληροφορίες για την πλοήγηση σας μέσα στο site μας.

 • Τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες για αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.
  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων


Η COSMODATA δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που εισάγεται στην ιστοσελίδα μας σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την Cosmodata επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται μόνον τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας COSMODATA με σκοπό να μπορούμε να  σας εξυπηρετούμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και προσφορές. Χρησιμοποιώντας τις σελίδες του site μας στις οποίες εισάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα συνενείτε στο να χρησιμοποιηθούν με τους όρους και για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.


 Πως Αποδέχομαι ή όχι την πολιτική της Εταιρίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα?
 
Η Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.cosmodata.gr συνεπάγετε και την αποδοχή των όρων που παρέχει η Cosmodata.  Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο ο κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να καλέσει στο 2111038000 και να ζητήσει την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή πλην αυτών που ορίζει ο νόμος πως πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικού δικαίου. Όσον αφορά την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών η Cosmodata δεσμεύεται πως σε χρήση της ή σε χρήση από συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες θα δίδεται η δυνατότητα διαγραφής από την Λίστα παραληπτών μέσω ειδικού συνδέσμου που θα πρέπει να ενεργοποιήσει ο πελάτης.

" } [2]=> array(3) { ["id"]=> int(13) ["title"]=> string(21) "Όροι Χρήσης" ["description"]=> string(7387) "

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Cosmodata. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της Cosmodata μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Ο όρος Cosmodata αναφέρεται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του δικτυακού τόπου, Cosmodata ΕΠΕ με έδρα στην Εθνάρχου Μακαρίου 19, Περιστέρι, ΤΚ 12131, (ΑΦΜ 095506764).

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:

Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων της Cosmodata δίνεται  για την δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Cosmodata και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες για τα οποία η Cosmodata δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες.

Η Cosmodata Ε.Π.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.
Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το
www.cosmodata.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.


Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για το οποίο η Cosmodata δεν φέρουμε ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες καλύπτουν τις απαιτήσεις σας.

 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει υλικό το οποίο ανήκει στην Cosmodata. Αυτό το υλικό εμπεριέχει, τον σχεδιασμό, την διάταξη, την εμφάνιση, τα γραφικά, και τα κείμενα των ιστοσελίδων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του παραπάνω υλικού για εμπορικούς σκοπούς.
 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την διευκόλυνση σας και για να σας παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο cosmodata.gr χωρίς προηγούμενη έγκριση της Cosmodata.
" } [3]=> array(3) { ["id"]=> int(43) ["title"]=> string(51) "Τρόποι Αποστολής-Παραλαβής " ["description"]=> string(5676) "Αττική

Παραλαβή
Εφόσον το επιθυμείτε Παραλαβή από Κατάστημα μπορείτε κατά την Διαδικασία της παραγγελίας σας να επιλέξετε το Κατάστημα Cosmodata που σας εξυπηρετεί. Τα Εξελιγμένα συστήματα μας θα σας ενημερώσουν με ενημερωτικό Email και SMS Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη στο κατάστημα της Επιλογής σας.

Αποστολή Στον Χώρο της Επιλογής σας.
Δωρεάν για αποστολές εντός Αθηνών για παραγγελίες άνω των 70€
Για Παραγγελίες Μικρότερες των 70€ ακολουθούν οι κάτωθι χρεώσεις.
5€ Με το Φ.Π.Α Για τα Δέματα Μέχρι 5 Κιλά και 1.20€ Με το Φ.Π.Α για κάθε επιπλέον κιλό. Η Επιλογή του τρόπου πληρωμής με αντικαταβολή χρεώνετε με 3,00€ Με το Φ.Π.Α επιπλέον ανά αποστολή.

Ο Χρόνος που μεσολαβεί από την Αποστολή της Παραγγελίας σας Έως και την Παράδοση στον Χώρο σας είναι 1 Εργάσιμη Ημέρα.

Για έχετε δείτε το πού βρίσκετε η αποστολή σας παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον Αριθμό Voucher που σας έχουμε αποστείλει στον σύνδεσμο  http://easy-mail.gr/el/web-tracking.html

Υπόλοιπη Ελλάδα
Αποστολή με Courier
Ενιαία Χρέωση για Ηπειρωτική – Νησιωτική Ελλάδα όπως επίσης και των δυσπρόσιτων περιοχών.
6€ Με το Φ.Π.Α Για τα Δέματα Μέχρι 5 Κιλά και 1.35€ Με το Φ.Π.Α για κάθε επιπλέον κιλό. Η Επιλογή του τρόπου πληρωμής με αντικαταβολή χρεώνετε με 3,00€ Με το Φ.Π.Α επιπλέον ανά αποστολή.
 
Ο Χρόνος που μεσολαβεί από την Αποστολή της Παραγγελίας σας Έως και την Παράδοση στον Χώρο σας είναι 1-3 Εργάσιμες Ημέρες για Ηπειρωτική – Νησιωτική Ελλάδα και 2-6 Ημέρες Για τις Δυσπρόσιτες Περιοχές. Συνήθως στις Πρωτεύουσες των Ηπειρωτικών Νομών όπως επίσης και των Μεγάλων Νησιών η παράδοση πραγματοποιείτε εντός 24Ωρών. Για ποιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://easy-mail.gr

Για έχετε δείτε το πού βρίσκετε η αποστολή σας παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον Αριθμό Voucher που σας έχουμε αποστείλει στον σύνδεσμο http://easy-mail.gr/el/web-tracking.html

Αποστολή Με Μεταφορική Εταιρία
Για τις Βαριές αποστολές άνω των 20kg σας προτείνουμε να επιλέγετε αποστολή με μεταφορική εταιρία έτσι ώστε να επιβαρυνθείτε με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σε περίπτωση αποστολής με μεταφορική εταιρία ο χρόνος παράδοσης κυμαίνετε από 1 έως και 5 Ημέρες αναλόγως την περιοχή που βρίσκεστε. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε πως σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας οι μεταφορικές εταιρίες δεν πραγματοποιούν παράδοση στον χώρο σας αλλά εξυπηρετούν μόνον με παραλαβή από τις εγκαταστάσεις τους κάτι για το οποίο η εταιρία μας δεν φέρει κάποια ευθύνη. Σε περίπτωση που επιλέξετε αποστολή με μεταφορική εταιρία δεν δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.

Χρόνος Προετοιμασίας
Σε περίπτωση που το προϊόν που σας ενδιαφέρει είναι άμεσα Διαθέσιμο ο Χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία και Αποστολή της παραγγελίας σας είναι 1 με 3 Εργάσιμες Ημέρες. Επιτυγχάνουμε ποσοστό μεγαλύτερο του 97% σε αυτή την Δέσμευση. Σε περιόδους αυξημένης κίνησης ή έλλειψης προσωπικού ( Χριστούγεννα, Περίοδος Θερινών Διακοπών ) υπάρχει περίπτωση κάποιων μικρών καθυστερήσεων.

" } [4]=> array(3) { ["id"]=> int(44) ["title"]=> string(58) "Επιστροφές Προϊόντων-Εγγυήσεις" ["description"]=> string(8256) "Συμβουλή
    Η Εταιρία Cosmodata συνιστά την προσοχή σας στους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των κατασκευαστών που επιλέγετε διότι η σωστή εξυπηρέτηση σας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβετε στα υπόψη έτσι ώστε να απολαύσετε μια πραγματικά ΚΑΛΗ και Επιτυχημένη Αγορά.

Μετανιώσατε για την Αγορά σας ? Κανένα πρόβλημα.
    Εντός 14 Ημερολογιακών Ημερών Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν σας στην Αρχική του Κατάσταση, Σφραγισμένο, Χωρίς να έχει παραβιαστεί η Ταινία Ασφαλείας και να ζητήσετε την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος της Επιθυμίας σας  ή και την άμεση Επιστροφή των Χρημάτων σας. Ισχύει για όλα τα προϊόντα εκτός αυτών που η παραγγελία τους πραγματοποιήθηκε μετά από δική σας εντολή. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον Αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς. 

Διαφορετικοί Λόγοι για να επιστρέψετε ένα προϊόν.

Εργοστασιακά Προβληματικό Προϊόν κατά την Παραλαβή του ( D.O.A ).
    Εφόσον ο Κατασκευαστής του προϊόντος που επιλέξατε προβλέπει την διαδικασία D.O.A μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στην Έδρα της Cosmodata – Περιστέρι Εθνάρχου Μακαρίου 19 έτσι ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες βάση των όρων που θέτει ο κατασκευαστής εκτός και αν προβλέπει διαφορετικούς όρους για άμεση αποστολή προς αυτόν όπως Next Business Day, Pickup And Return Κλπ. Εφόσον Ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και ο Κατασκευαστής κρίνει την Αντικατάσταση D.O.A τότε θα σας επιστραφεί ένα καινούργιο προϊόν με δικά μας έξοδα. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ την προσοχή σας στους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των κατασκευαστών που επιλέγετε διότι η εξυπηρέτηση σας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβετε έτσι ώστε να απολαύσετε μια πραγματικά ΚΑΛΗ και Επιτυχημένη Αγορά. Η Εταιρία Cosmodata δεν φέρει καμία ευθύνη για τους Όρους τους Χρόνους Ανταπόκρισης επιστροφής D.O.A τους Χρόνους Επισκευής ή τις συνθήκες απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί. Όλες οι Επισκευές ή Αντικαταστάσεις πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένα Επισκευαστικά κέντρα που έχει επιλέξει ο Κατασκευαστής και Όχι από την Εταιρία Cosmodata. Στην Όποια όμως περίπτωση εμείς θα ασκήσουμε την μέγιστη δυνατή προσπάθεια με τον Κατασκευαστή έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ευκολότερη ολοκλήρωση των Διαδικασιών.

Επισκευή στο Προϊόν σας κατά την Διάρκεια την Εγγύησης.
    Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στο προϊόν σας εντός της Χρονικής Περιόδου της Εγγύησης που προβλέπει ο κατασκευαστής του Υλικού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες μιας και οι όροι και οι συνθήκες διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Στην όποια περίπτωση το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας κατευθύνει έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε με τον γρηγορότερο τρόπο. Τα Έξοδα αποστολή από και προς εσάς επιβαρύνουν εσάς εκτός και αν οι όροι τις εγγύησης προβλέπουν κάποια διαφορετική συνθήκη. Συνήθως η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται απευθείας στο Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο που καλύπτει την εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος σας, σε διαφορετική περίπτωση η αποστολή πραγματοποιείται στην έδρα της Cosmodata - Περιστέρι Εθνάρχου Μακαρίου 19 έτσι ώστε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Κατασκευαστή. Η Εταιρία Cosmodata δεν φέρει καμία ευθύνη για τους Όρους τους Χρόνους Ανταπόκρισης, τους Χρόνους Επισκευής ή τις συνθήκες απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η επισκευή και επιστροφή του προϊόντος σας. Απαραίτητη προϋπόθεση, είτε η αποστολή πραγματοποιείτε στο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή είτε στην Εδρα της Cosmodata είναι το προϊόν να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς. 

Αποστολή Διαφορετικού Προϊόντος
    Σε Περίπτωση που σας αποστείλουμε διαφορετικό προϊόν από υπαιτιότητα δική μας παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε πληροφορίες για την ταχύτερη λύση του προβλήματος. Συνοπτικά, σε Αυτή την Περίπτωση θα μας αποστείλετε το προϊόν σας στην Έδρα της Cosmodata – Περιστέρι Εθνάρχου Μακαρίου 19, το παραλαμβάνουμε έτσι ώστε να γίνει ο τυπικό έλεγχος ( Μέγιστος Χρόνος 24 Ώρες ) και σας επιστρέφουμε άμεσα το σωστό προϊόν. Όλα τα Έξοδα μεταφοράς προς και από εμάς επιβαρύνουν απόλυτα την Cosmodata. Σε περίπτωση που Δεν υπάρχει το προϊόν που επιθυμείτε και δεν θέλετε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο μπορούμε να προχωρήσουμε σε άμεσα στην επιστροφή των χρημάτων σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς. 


" } [5]=> array(3) { ["id"]=> int(1) ["title"]=> string(24) "Η εταιρία μας" ["description"]=> string(10266) "Ο Όρος Computer Hardware δεν έσβησε και ΔΕΝ θα σβήσει ποτέ στην Cosmodata………..

 Η COSMODATA, είναι μία Ελληνική Εταιρεία που επιχειρεί στην αγορά της Πληροφορικής και των προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.

          Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και από τότε έως σήμερα κατάφερε να κατέχει την Μεγαλύτερη Διαθεσιμότητα προϊόντων Πληροφορικής
HardWare και Retail στην ΕΛΛΑΔΑ προσφέροντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές όπως και υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες κάτι που την έχει κάνει να κατέχει εξέχουσα θέση στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής.

          ΣΗΜΕΡΑ, η Εταιρεία απασχολεί μόνιμο Προσωπικό 65 στελεχών τεχνικών υπηρεσιών και πωλήσεων όπως επίσης και περισσότερα από 20 Εξωτερικά Εξειδικευμένα συνεργία με σκοπό να εξυπηρετήσει ακόμη και τις πιο ιδιαίτερες τεχνικές σας ανάγκες. Η
Cosmodata διατηρεί Δίκτυο 4 Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης σε Αθήνα-Γλυφάδα-Περιστέρι, Κεντρικές Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Πελατών στο Περιστέρι 1000τμ καθώς και Ιδιόκτητες Αποθήκες δυναμικότητας 1500τμ έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες από 1000 Παραγγελίες καθημερινά και να σας παρέχει 57000+ Άμεσα Διαθέσιμα Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας.

Η Cosmodata συνοπτικά

 1. Καταστήματα Λιανικής Πώλησης : 57000+ Kωδικοί Είναι στην Διάθεση σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς με μεγάλη έμφαση σε ΟΛΟ το φάσμα των Προϊόντων Πληροφορικής ( Hardware ) και των εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας εκτός των γνωστών προϊόντων λιανικής πώλησης.
 2. Ειδικευμένο Service για την Επιχείρηση ή Το σπίτι σας με Inouse ή On-Site Υπηρεσίες υψηλότατων προδιαγραφών βασισμένες στο πρότυπο ISO 9001:2000 και με την Υποστήριξη της καινοτομικής On Line πλατφόρμας CosmoService που σας δίνει το 24ωρο δικαίωμα να καλέσετε τεχνικό στον χώρο σας για την μέρα και την ώρα που εσάς βολεύει.
 3. www.cosmodata.gr Online Κατάστημα που βρίσκετε στην Διάθεση σας 24Ώρες – 365 Ημέρες για τις καθημερινές σας αγορές και ανάγκες.
 4. Expert Pcs 22 Χρόνια στην Διάθεση του Build to Order Χρήστη. Συναρμολογημένα από τους καλύτερους για τους καλύτερους.
 5. Ειδικό Τμήμα Refurbish Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας με περισσότερους από  3000 Κωδικούς έτοιμους να εξυπηρετήσουν οικονομικά, εναλλακτικά και εγγυημένα την κάθε σας οικιακή ή εταιρική ανάγκη. ( Θα τα βρείτε σε Ειδικές κατηγορίες στο www.cosmodata.gr )

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να μας δώσετε την Ευκαιρία να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

" } [6]=> array(3) { ["id"]=> int(23) ["title"]=> string(18) "Υπηρεσίες" ["description"]=> string(3146) "COSMODATA SERVICE SOLUTIONS

H COSMODATA εξειδικεύεται στον χώρο της πληροφορικής,
Γι’αυτό είναι ο απόλυτος σύμβουλος και προμηθευτής κάθε χρήστη Υπολογιστή για χρήση επαγγελματική
 • Στο προσωπικό σας γραφείο
 • Στο κατάστημα ή την εταιρία σας
 • Στην παραγωγή, τη διάθεση, τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων σας
 • Αλλα και στην διασκέδαση
 • Επεξεργασία και αναπαραγωγή των video ταινιών και φωτογραφιών σας
 • Αναπαραγωγή μουσικής
 • Games μέσω internet, chatting, e-mail, προσωπικό site κ.α.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ


Στην COSMODATA θα βρείτε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τους ειδικούς για ότι χρειάζεστε, πρόθυμους να σας βοηθήσουν να επιλέξετε αυτό που σας καλύπτει και σας συμφέρει, από την μεγάλη γκάμα λύσεων που διαθέτει. Οι ειδικοί μπορούν και έχουν τις καλύτερες τιμές σε όλα τα προϊόντα πληροφορικής.


SERVICE


Το τμήμα Service της Cosmodata αποτελείται από ειδικούς άρτια καταρτισμένους τεχνικούς που βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας καλύψουν σε καθημερινά προβλήματα αλλά και να δώσουν λύσεις σε θέματα εγκαταστάσεων προσωπικών Η/Υ, σταθμών εργασίας & εξυπηρετητών και δικτύων.

Στον χώρο σας & στα καταστήματα της Cosmodata
 • Εγκατάσταση και εκπαίδευση στην λειτουργία PC όλων των κατασκευαστών
 • Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών σε επίπεδο υλικού & λογισμκού
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενσύρματων & ασύρματων τοπικών δικτύων
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιφερειακών συσκευών
 • Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Windows και Λογισμικού
 • Επισκευή οποιουδήποτε Η/Υ
 • Επισκευή περιφερειακών συσκευών
 • Επισκευή Φορητών Υπολογιστών
 • Αντικατάσταση μπαταριών σε Notebooks & UPS
 • Αποκατάσταση βλαβών σε επίπεδο υλικού & λογισμκού
" } [7]=> array(3) { ["id"]=> int(10) ["title"]=> string(37) "Ασφάλεια Συναλλαγών" ["description"]=> string(4766) "Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Είναι ασφαλές να κάνω ηλεκτρονικές αγορές από το site της Cosmodata; Πως προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Στην κατασκευή του site μας έχουμε προβλέψει ώστε να διασφαλίσουμε την διαδικασία των συναλλαγών και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας εγγυόμαστε πως όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιείτε μέσω του site μας είναι ασφαλείς. Χρησιμοποιούμε το ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL στον διακομιστή των ιστοσελίδων μας. Με αυτόν τον τρόπο σας διασφαλίζουμε πως όταν χρησιμοποιείτε σελίδες που εισάγετε προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα (Όνομα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Στοιχεία πληρωμής), τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται πριν αποσταλούν, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την υποκλοπή πληροφοριών από οποιονδήποτε επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Μπορείτε να ελέγξετε αν χρησιμοποιείτε μία κρυπτογραφημένη σύνδεση κοιτώντας το κάτω μέρος του περιηγητή που χρησιμοποιείτε για ένα εικονίδιο που απεικονίζει ένα κλειδωμένο λουκέτο. Αυτό το εικονίδιο θα πρέπει να φαίνεται στις σελίδες που σας ζητείται να εισάγετε προσωπικά δεδομένα. Όλοι οι σύγχρονοι περιηγητές υποστηρίζουν αυτό τον τύπο ασφαλής σύνδεσης που χρησιμοποιούμε στο site μας. Αν για κάποιο λόγο έχετε απενεργοποιήσει αυτή την επιλογή δεν θα είσαστε σε θέση να πραγματοποιήσετε εγγραφή, είσοδο, ή ηλεκτρονική αγορά από το site μας έως ότου επανενεργοποιηθεί η επιλογή για ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε υλοποιήσει το site μας ώστε να σας διασφαλίζει από απόπειρες υποκλοπής των προσωπικών σας δεδομένων και των στοιχείων του λογαριασμού σας, κάνουμε επιπλέον διασταύρωση των στοιχειών σας για να εντοπίζουμε και να σταματάμε πιθανές απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, επικοινωνούμε μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις αγορές που κάνετε μέσω του site μας.


Πληροφορίες για ασφαλείς online αγορές


Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν κωδικό που είναι δύσκολο για κάποιον να τον μαντέψει. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων. Εάν κάποιος γνωρίζει τον κωδικό σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
" } [8]=> array(3) { ["id"]=> int(22) ["title"]=> string(14) "Καριέρα" ["description"]=> string(5937) "ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής
Job Discr. : POL_RETAIL.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη POL_RETAIL.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Γραμματεία και Τηλεφωνικό Κέντρο
Job Discr. : LOG_GRAMT.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (WORD & EXCEL) - Αγγλικά
 • Ευχέρεια διαχείρησης Ελληνικής γλώσας και επικοινωνίας γενικοτερα
 • Ηλικία έως 28 ετών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη LOG_GRAMT.


ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Services Project Manager

Στα πλαίσια ανάπτυξης των Υπηρεσιών μας και με χαρά μας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι αναζητούμε ένα νέο συνεργάτη για την θέση του Project Manager – Διαχείριση Πελατών Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων.
 • Απαραίτητο στοιχείο η εμπειρία σε πώληση Λύσεων εταιρικών πελατών. Δίκτυα, Servers, Cisco, Τηλεπικοινωνίες.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με email gb@cosmodata.gr
 
 

Τεχνικοί Δικτύων

Στα πλαίσια ανάπτυξης των Υπηρεσιών μας και με χαρά μας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι αναζητούμε ένα νέο συνεργάτη για την θέση του Τεχνικού Δικτύων.

 • Απαραίτητο στοιχείο η εμπειρία σε Server Software HardWare και Cisco.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με email gb@cosmodata.gr
 
 

Τεχνικοί Καταστημάτων Λιανικής

Job Discr. : ΤΕCH_RETAIL.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
 • Γνώση Δικτύων & εγκατάστασης S/W - H/W.
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη ΤΕCH_RETAIL.
 
 

Τεχνικοί Εξωτερικού Τμήματος
Job Discr. : ΤΕCH_CBS.

Επιθυμητά Προσόντα
 • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
 • Γνώση Δικτύων & εγκατάστασης S/W - H/W
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη ΤΕCH_CBS.


ΟΔΗΓΟΣ

Επιθυμητά Προσόντα
 • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ηλικία έως 28 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  στο FAX 210 3803550 ή με EMAIL στο gramatia@cosmodata.gr
με την ένδειξη ΤΕCH_ODHG.

" } [9]=> array(3) { ["id"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "Επικοινωνία" ["description"]=> string(3090) "

ΑΘΗΝΑ
Στουρνάρη 25 και Μπόταση, Στουρνάρη 27ΔB και Μπόταση, Τηλ.: 211 10.38000, Fax: 210 38.15.905, info@cosmodata.gr

ΓΛΥΦΑΔΑ
A. Παπανδρέου 2-4 (Πρώην Αθηνών), Τηλ.: 211 1038000, Fax: 210 89.86.321, glyfada@cosmodata.gr

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εθνάρχου Μακαρίου 19, Τηλ.: 211 103.8000, Fax: 210 38.03.550, info@cosmodata.gr

Τεχνική υποστήριξη
Εθνάρχου Μακαρίου 19, Τηλ.: 210 38.15.931, support@cosmodata.gr


[FORM]

[DATA name,text,required] Ονοματεπώνυμο [/DATA]
[DATA email,text,required] Email [/DATA]
[DATA phone,text,required] Τηλέφωνο [/DATA]
[DATA address,text,required] Διεύθυνση [/DATA]
[DATA zip,text] Ταχ. Κώδικας [/DATA]
[DATA city,text] Πόλη [/DATA]
[DATA comments,textarea,required] Σχόλια [/DATA]

[RESPONSE] Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.[/RESPONSE]

[EMAIL]sales@cosmodata.gr[/EMAIL]

[/FORM]

" } [10]=> array(3) { ["id"]=> int(48) ["title"]=> string(26) "Επικοινωνία New" ["description"]=> string(3276) "ΑΘΗΝΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ
A. Παπανδρέου 2-4 (Πρώην Αθηνών), Τηλ.: 211 1038000, Fax: 210 38.03.550, glyfada@cosmodata.gr


ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εθνάρχου Μακαρίου 19, Τηλ.: 211 103.8000, Fax: 210 38.03.550, info@cosmodata.gr


Τεχνική υποστήριξη

[FORM]

[DATA name,text,required] Ονοματεπώνυμο [/DATA]
[DATA email,text,required] Email [/DATA]
[DATA phone,text,required] Τηλέφωνο [/DATA]
[DATA address,text,required] Διεύθυνση [/DATA]
[DATA zip,text] Ταχ. Κώδικας [/DATA]
[DATA city,text] Πόλη [/DATA]
[DATA comments,textarea,required] Σχόλια [/DATA]

[RESPONSE] Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.[/RESPONSE]

[EMAIL]sales@cosmodata.gr[/EMAIL]

[/FORM]

" } } } } ["news"]=> object(View)#21 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(80) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/news_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["navigation"]=> array(4) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(3) ["title"]=> string(47) "Τεχνολογικές Καινοτομίες" ["description"]=> string(4286) "ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο HOME SERVER?
Είναι το νέο λειτουργικό της Microsoft® που βασίζεται σε περιβάλλον Server και έρχεται με άδεια χρήσης για 10 Clients,εξυπηρετεί εξίσου καλά την μικρή επιχείρηση που αριθμεί έως 10 τερματικά αλλά και το ψηφιακό σπίτι που έχει σε λειτουργία πάνω από 2 προσωπικούς Η/Υ.

Απλουστεύει τον τρόπο που αποθηκεύεται και διανέμεται αρχεία δουλειάς, έγγραφα, video, μουσική και σας δίνετε η δυνατότητα να τα ανακτήσετε από οποιοδήποτε PC χειρίζεστε είτε στον ίδιο χώρο (γραφείο ή σπίτι) αλλά και οπουδήποτε αλλού βρεθείτε και διαθέτει ADSL ή άλλη γρήγορη σύνδεση.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αφού μπορείτε να προγραμματίσετε και αυτοματοποιημένα πλέον να τηρείται αντίγραφα ασφαλείας οποιουδήποτε PC Client θέλετε είτε αυτά είναι μοναδικά αρχεία είτε  oλοκληρωμένοι φάκελοι ή ακόμα και ολόκληρο δίσκο, με την τεχνολογία Mirroring, εύκολα και απλά.
Εκτός αυτού μπορείτε να ελέγχετε την ορθή λειτουργία οποιουδήποτε Client PC όσον αφορά Antivirus protection ή αναβαθμίσεις εφαρμογών.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εφόσον οποιοσδήποτε Client έχει πρόσβαση σε ότι πληροφορία ή αρχείο χρειαστεί, από οποιοδήποτε PC στον ίδιο χώρο. Το ίδιο εύκολα μπορείτε να μοιράζεστε ότι είδους αρχεία θέλετε με απομακρυσμένα PCs συνεργατών, φίλων ή γνωστών αφού σας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας domain. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας αρχεία
από οπουδήποτε μέσω ενός Web Browser.

Με τον EXPERT Professional και λειτουργικό HOME SERVER οργανώνετε αρχεία  δουλειάς, φωτογραφίες, videos σε ένα κεντρικό σημείο μαζικά και τακτοποιημένα ανά κατηγορία ή περιεχόμενο.

Ο EXPERT Professional με λειτουργίες HOME SERVER προσφέρει μοναδικές δυνατότητες αναβάθμισης αφού πολύ απλά προσθέτουμε εσωτερικούς ή εξωτερικούς δίσκους, οποτεδήποτε χρειαστούμε περισσότερο χώρο αποθήκευσης όπως και  προσθήκες λειτουργικότητας.
Για παράδειγμα διαχείριση Αυτοματισμών Γραφείων ή Σπιτιού (Air Conditions, Τέντες, Αυτόματο Πότισμα) & άλλες εφαρμογές ασφαλείας ( Κάμερες, Σύστημα Συναγερμού, Πυροπροστασίας).

Είναι Πανεύκολος στην χρήση και σας προσφέρει Ασφαλείς, Αξιόπιστους τρόπους επικοινωνίας, είτε είσαστε στο διπλανό γραφείο-δωμάτιο ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
" } [1]=> array(3) { ["id"]=> int(17) ["title"]=> string(55) "Νέοι Laser εκτυπωτές από την Kyocera" ["description"]=> string(1061) "H Kyocera Mita παρουσιάζει δύο καινούριους Α4 μονόχρωμους laser εκτυπωτές, τους FS-1120D και FS-1320D, οι οποίοι βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής Ecosys και απευθύνονται σε μικρές όσο και μεσαίου μεγέθους εταιρείες και ομάδες εργασίας που επιθυμούν εκτυπώσεις διπλής όψης με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και χαμηλό κόστος εκτύπωσης.

Έχοντας ταχύτητα εκτύπωσης 30 (FS-1120D) και 35 (FS-1320D) σελίδων Α4 ανά λεπτό και πρώτο αντίγραφο σε 6 δευτερόλεπτα, standard σύστημα διπλής εκτύπωσης, η νέα σειρά μονόχρωμων εκτυπωτών αποσκοπεί στον περιορισμό της δαπάνης που αφορά τη συντήρηση και τα αναλώσιμα υλικά." } [2]=> array(3) { ["id"]=> int(31) ["title"]=> string(24) "Υπηρεσία Service" ["description"]=> string(1675) "Η Cosmodata ανοίγει τις πύλες της στον κόσμο!

Αγαπητοί πελάτες, έχετε ήδη πληροφορηθεί ότι η εταιρία μας φέτος γιορτάζει τα 20 συνεχόμενα έτη παρουσίας της στον κόσμο της Πληροφορικής.

Αυτή η γιορτή επισφραγίστηκε καταλλήλως και με την λειτουργία του νέου μας site, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορέσαμε να σας το παρουσιάσουμε.

Όσο σημαντικό γεγονός όμως κι αν είναι η λειτουργία του νέου site, δεν είχαμε σκοπό να μείνουμε εκεί! Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας για εξυπηρέτηση με αστοχίες υλικού και άλλα τυχόν προβλήματα που δυστυχώς συνοδεύουν καμμιά φορά την αγορά προϊόντων τεχνολογίας, είμαστε στην διάθεσή σας, πιο δυνατοί από ποτέ και στον τομέα του Service!

Είτε είστε παλιός ή νέος πελάτης, επισκεφθείτε μας για όποιο πρόβλημα έχετε με το desktop ή το laptop σας, και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να το επιλύσουμε!

Το countdown έχει ήδη αρχίσει!" } [3]=> array(3) { ["id"]=> int(36) ["title"]=> string(57) "Rebate σε εκτυπωτές Wi-Fi από την Epson." ["description"]=> string(2276) "


Ακόμα παιδεύεστε με καλώδια;

Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις της Epson για τον εξοπλισμό της εταιρείας σας με εκτυπωτές Wi-Fi τελευταίας τεχνολογίας:

SX445w
BX305FW Plus
BX320FW
SX535WD
BX635FWD
BX935FWD
WF-7515 (A3 inkjet πολυμηχάνημα)
WF-7525 (A3 inkjet πολυμηχάνημα)

Με την αγορά οποιουδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα, κερδίζετε έως και 80€ με επιστροφή χρημάτων. Απλά συμπληρώνοντας μια αίτηση μέσω της ιστοσελίδας:

www.epson.gr/cashback

και προσκομίζοντας κάποια δικαιολογητικά. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τραπεζικό έμβασμα.

Η προσφορά έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Επωφεληθείτε!
" } } } } ["footer"]=> array(0) { } ["terms"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(13) ["title"]=> string(21) "Όροι Χρήσης" ["description"]=> string(7387) "

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Cosmodata. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της Cosmodata μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Ο όρος Cosmodata αναφέρεται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του δικτυακού τόπου, Cosmodata ΕΠΕ με έδρα στην Εθνάρχου Μακαρίου 19, Περιστέρι, ΤΚ 12131, (ΑΦΜ 095506764).

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:

Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων της Cosmodata δίνεται  για την δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Cosmodata και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες για τα οποία η Cosmodata δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες.

Η Cosmodata Ε.Π.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.
Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το
www.cosmodata.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.


Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για το οποίο η Cosmodata δεν φέρουμε ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες καλύπτουν τις απαιτήσεις σας.

 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει υλικό το οποίο ανήκει στην Cosmodata. Αυτό το υλικό εμπεριέχει, τον σχεδιασμό, την διάταξη, την εμφάνιση, τα γραφικά, και τα κείμενα των ιστοσελίδων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του παραπάνω υλικού για εμπορικούς σκοπούς.
 • Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την διευκόλυνση σας και για να σας παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο cosmodata.gr χωρίς προηγούμενη έγκριση της Cosmodata.
" } } ["before_footer"]=> array(0) { } ["header"]=> object(View)#20 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(78) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/header.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(3) { ["logo"]=> string(16) "images/LOGO1.jpg" ["items"]=> array(3) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(6) ["title"]=> string(29) "Τρόποι πληρωμής" ["description"]=> string(6599) "Πως μπορώ να κάνω πληρωμές για τις online αγορές μου;
Κάνοντας παραγγελία online απο το www.cosmodata.gr μπορείτε να επιλέξετε πληρωμή με τους εξής τρόπους :

Πληρωμή με πιστωτική
      Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα εχετε την δυνατότητα πληρωμής με όλες τις αποδεκτές κάρτες πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express).
      Για την Αττική – Περιοχές που η παράδοση πραγματοποιείται από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata θα σας Ζητηθεί να επιδείξετε την Πιστωτική σας Κάρτα όπως επίσης και την Ταυτότητα σας έτσι ώστε με την Διασταύρωση να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Συναλλαγής.
      Εάν είστε καινούργιος πελάτης της Cosmodata και έχετε επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης την Πιστωτική Κάρτα υπάρχει ενδεχόμενο καθυστερήσεων ως προς την αποστολή της Παραγγελίας σας μέχρι να επιβεβαιώσει η Εκδότρια τράπεζα της Πιστωτικής σας κάρτας την Εγκυρότητα των στοιχείων σας. Ο χρόνος ανταπόκρισης εξαρτάται από την Εκδότρια τράπεζα και εκτιμάται από 2 Ώρες Έως και 5 Ημέρες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία Cosmodata δεν θα προβεί σε καμία είσπραξη έως ότου να λάβει την σχετική Επιβεβαίωση. Παρόλα αυτά και για λόγους ασφαλείας Η Εκδότρια Τράπεζα δεσμεύει το Ποσόν της Χρέωσης Κατά την Διάρκεια αυτή. Όλες οι Ανωτέρω διαδικασίες γίνονται με σκοπό να προστατεύσουν τις Ηλεκτρονικές σας Αγορές και να Μειώσουν την Πιθανότητα να πέσετε θύμα εξαπάτησης.
      Εφόσον Είστε Παλαιός Χρήσης της Cosmodata, έχει προηγηθεί η Διαδικασία αυτή και βάση ορισμένων προϋποθέσεων, η παραγγελία σας εκτελείτε Άμεσα χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Πληρωμή με αντικαταβολή

      Η Παραγγελία σας Εκτελείτε άμεσα Χωρίς καθυστερήσεις, η παραλαβή του πραγματοποιείτε στον χώρο σας από την Εταιρία Courier ή από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata και η εξόφληση πραγματοποιείται επιτόπου με την παράδοση.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζα
      Για πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας δίνονται τα στοιχεία τραπέζης με το τέλος της παραγγελίας σας. Για την Μείωση της Όποιας καθυστέρησης στην Εκτέλεση της Παραγγελίας σας παρακαλούμε να αναγράφετε το Όνομα σας Ως Αιτιολογία Κατάθεσης έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί άμεσα η σχετική διασταύρωση. Στην Συνέχεια παρακαλούμε να ενημερώσετε το Λογιστήριο μας ή να στείλετε με FAX το αποδεικτικό κατάθεσης στο 210.38.03550

Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού
: 116 470 47973
IBAN :
GR35 0110 1160 0000 1164 7047 973

Alpha
Bank
Αρ. Λογαριασμού
: 104 00 23 2000 2507
IBAN :
GR28 0140 1040 1040 0232 0002 507

Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού
: 6551-109486-963
IBAN :
GR78 0171 5510 0065 5110 9486 963


Πληρωμή και παραλαβή από Κατάστημα
      Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει παραλαβή από κατάστημα σας δίνεται η Δυνατότητα Εξόφλησης Απευθείας στο Κατάστημα με την Παραλαβή.

Θα παραλάβω απόδειξη για την αγορά μου;

      Για κάθε αγορά σας θα λαμβάνετε απόδειξη ή τιμολόγιο με την παράδοση του προϊόντος στον χώρο σας.
" } [1]=> array(3) { ["id"]=> int(8) ["title"]=> string(5) "FAQ's" ["description"]=> string(8062) "
 • Γιατί πρέπει να κάνω εγγραφή στο site πριν αγοράσω; Όταν εγγραφείτε στο site μας σας ζητάμε τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να σας παραδώσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για όποιο θέμα αφορά την παραγγελία σας. Η εγγραφή στο site χρειάζεται να γίνει μία φορά και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δίνεται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας κάθε φορά που επιθυμείται να πραγματοποιήσετε μία αγορά.

 • Πως κάνω εγγραφή στο site; Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο site μας κάνοντας click στο “Εγγραφή Μέλους” που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Τα πεδία που είναι σημειωμένα με έντονα γράμματα είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν. Σας παρακαλούμε να εισάγετε έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε ότι αφορά μία παραγγελία σας. Στο πεδίο Captcha συμπληρώστε τα γράμματα που βλέπετε στην εικόνα, και όταν έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων κάντε click στο “Εγγραφή Μέλους”.

 • Τι κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό μου; Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό σας κάντε click στο ”Είσοδος Μέλους” και έπειτα κάντε click στο “Ξεχάσατε τον κωδικό σας;”. Εισάγετε το email σας καθώς και τα γράμματα που φαίνονται στην εικόνα (Captcha) στα αντίστοιχα πεδία και κάντε click στο “Αποστολή Συνθηματικού”. Ο νέος σας κωδικός θα αποσταλεί στo email σας. Αυτός ο κωδικός που θα σας αποσταλεί δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να μπείτε στην σελίδα διαχείρησης του λογαριασμού σας από όπου μπορείται να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.

 • Πως μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του λογαριασμού μου; Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας αρχικά θα πρέπει να κάνετε login κάνοντας click στο ”Είσοδος Μέλους”. Στα δεξιά της σελίδας θα δείτε ένα menu με τίτλο ‘Ο Λογαριασμός Μου’. Από εκεί επιλέξτε το ‘Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων’. Θα μεταφερθείτε σε μία φόρμα η οποία σας επιτρέπει να αλλάξετε ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων σας, κάνετε click στο ‘Ενημέρωση’ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

 • Πώς μπορώ να βρω και να αγοράσω ένα προϊόν που ψάχνω; Μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε οποιοδήποτε προιόν είτε μέσω του κουμπιού αναζήτησης, είτε πηγαίνοντας στις αντίστοιχες κατηγορίες που ανήκει το προϊόν που αναζητάτε. Όταν βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μπορείτε να το αγοράσετε κάνοντας click στο εικονίδιο “Στο καλάθι”. Όταν έχετε ολοκληρώσει τις αγορές σας μέσω του site μας, κάντε click στο καλάθι αγορών σας και στην σελίδα στην οποία θα πλοηγηθείται κάντε click στο κουμπί “Εκτέλεση παραγγελίας”.

 • Πως μπορώ να πλοηγηθώ μέσα στο site σας; Για να πλοηγειθήτε στα menu του site, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει από το κεντρικό menu των προϊόντων κάνοντας click σε αυτό. Στα αριστερά της σελίδας θα δείτε την κατηγορία που επιλέξατε καθώς και τις υποκατηγορίες που πιθανόν εμπεριέχονται σε αυτή.
 
 • Πως λειτουργεί το menu της αναζήτησης σε μία κατηγορία προϊόντος; Σε κάθε κατηγορία προϊόντος έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια σύνθετη αναζήτηση σύμφωνα με την τον κατασκευαστή του προϊόντος, το εύρος τιμών, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία. Κάνοντας click στους κατασκευαστές, στο εύρος τιμών και στις τιμές των χαρακτηριστικών που σας ενδιαφέρουν και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή Φίλτρου” θα δείτε την λίστα των προϊόντων που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που επιλέξατε.
 
 • Τι να κάνω εάν δεν μπορώ να βρω ένα προϊόν που ψάχνω; Σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης προϊόντος ή των κατηγοριών του site μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους πωλητές μας στο τηλέφωνο 211.10.38.000 για να σας εξυπηρετήσει ώστε να βρείτε και να αγοράσετε το προϊόν που αναζητάτε.

 • Πως μπορώ να μάθω σε πιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία μου; Μπορείτε να παρακολουθήσετε κάνοντας click στο κάτω μέρος της σελίδας στο Παρακολουθήστε την παραγγελία σας.
 
 • Πως μπορώ να ακυρώσω  την παραγγελία μου; Μπορείτε να ακυρώσετε μία παραγγελία που έχετε υποβάλει μέσω του site κάνοντας click στο κάτω μέρος της σελίδας στο Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων.
" } [2]=> array(3) { ["id"]=> int(7) ["title"]=> string(35) "Τεχνική Υποστήριξη" ["description"]=> string(3325) "
Τι μπορώ να κάνω στην περίπτωση που παραλάβω κάποιο ελαττωματικό προϊόν;

Σε περίπτωση που παραλάβετε κάποιο τυχόν ελαττωματικό προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας στο 211.10.38.000. Θα μιλήσετε με έναν από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας που θα σας βοηθήσει να επιλύσετε  το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω τηλεφώνου θα πρέπει να αναλάβετε την επιστροφή του προϊόντος σε κάποιο από τα καταστήματά μας. Ο τεχνικός έλεγχος σε αυτή την περίπτωση γίνεται χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το προϊόν είναι όντως ελαττωματικό αναλαμβάνουμε να το αντικαταστήσουμε εφόσον η αγορά έχει πραγματοποιηθεί σε ένα διάστημα εντός 15 ημερών. Η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος γίνεται από την αντιπροσωπεία  εισαγωγής του προϊόντος.

Μπορώ να έχω τεχνική βοήθεια για την εγκατάσταση των προϊόντων που παρήγγειλα;

Σε περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική βοήθεια για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση ενός προϊόντος που αγοράσατε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210.38.19.897 για να ορίσετε ημερομηνία και ώρα επίσκεψης ενός από των τεχνικών μας στον χώρο σας για να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση. Η χρέωση ορίζεται στα 40 ευρώ/ώρα + 23% ΦΠΑ.

Τι μπορώ να κάνω για κάποιο τεχνικό πρόβλημα που μου παρουσιάστηκε;

Σε περίπτωση που σας παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μας στο 210.38.19.897. Ένας από τους τεχνικούς μας θα καταγράψει το πρόβλημα σας και θα σας ενημερώσει για την επίλυσή του. Για την αποκατάσταση του προβλήματος μπορείτε είτε να ορίσετε ημερομηνία και ώρα επίσκεψης ενός από των τεχνικών μας στον χώρο σας (με χρέωση 40 ευρώ/ώρα + 23% ΦΠΑ), είτε να αναλάβετε να μεταφέρετε το ελαττωματικό προϊόν σε ένα από τα καταστήματά μας.

" } } ["under_item"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(9) ["title"]=> string(81) "Γιατί σας συμφέρει να γίνετε μέλος της COSMODATA;" ["description"]=> string(1284) "Μέσω της εγγραφής σας στο site της εταιρείας μας θα λαμβάνετε κατα τακτικά χρονικά διαστήματα προσφορές για αγορές προϊόντων σε προνομιακές τιμές. Επίσης θα λαμβάνετε εφόσον το επιθυμείτε το Newsletter μας που περιέχει πληροφορίες για νέα προϊόντα και τεχνολογιές στον τομέα των υπολογιστων και της ψηφιακής διασκέδασης που μπορείται να αγοράσετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή σε ένα από τα καταστήματα COSMODATA. Επίσης μέσω της διαδικασίας εγγραφής καταχωρείται μία φορά μόνο τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία για να μπορείτε να πραγματοποιήτε παραγγελίες μέσω του site μας. Δείτε το άρθρο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε.
" } } } } ["search"]=> object(View)#19 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(82) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/search_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(0) { } } ["search_footer"]=> object(View)#18 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(89) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/search_box_footer.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(0) { } } ["basket_box"]=> object(View)#17 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(82) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/basket_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["basket"]=> array(3) { ["price"]=> int(0) ["count"]=> int(0) ["products"]=> array(0) { } } } } ["newsletter_box"]=> object(View)#16 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(86) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/newsletter_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(0) { } } ["adv_right"]=> string(1355) " " ["adv_left"]=> string(2345) "
Λάμπες Projector

Μπαταρίες Φορητού

Hardware

ΚατάλογοςINTEL 4th Generation
" ["which_page"]=> string(0) "" ["custom_article"]=> bool(true) ["xml"]=> object(SimpleXMLElement)#10 (1) { ["product"]=> array(234) { [0]=> object(SimpleXMLElement)#153 (5) { ["id"]=> string(6) "293636" ["title"]=> string(76) "Printet Lexmark E460DN - 1200 x 1200 dpi - Έως 38 ppm - USB 2.0, Ethernet" ["imagepath"]=> string(10) "1/5434.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "49,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "100,00€" } [1]=> object(SimpleXMLElement)#152 (5) { ["id"]=> string(6) "283275" ["title"]=> string(97) "APC Smart-UPS SURTD3000XLI RT 3000VA 230V Online (Με Καινούργιες Μπαταρίες)" ["imagepath"]=> string(10) "3/3674.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "699,99€" } [2]=> object(SimpleXMLElement)#151 (5) { ["id"]=> string(5) "67701" ["title"]=> string(28) "ΟΘΟΝΗ PHILIPS 19" 190P6" ["imagepath"]=> string(30) "gvproducts/1.223.OR107_170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [3]=> object(SimpleXMLElement)#150 (5) { ["id"]=> string(6) "297337" ["title"]=> string(99) "Lenovo ThinkCentre M58 USFF - Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd297337_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "200,00€" } [4]=> object(SimpleXMLElement)#149 (5) { ["id"]=> string(6) "297659" ["title"]=> string(89) "PC Lenovo ThinkCentre M91P - Intel Core i5 - 4GB RAM - 250GB HDD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "1/6351.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "330,00€" } [5]=> object(SimpleXMLElement)#148 (5) { ["id"]=> string(6) "288643" ["title"]=> string(93) "HP EliteBook 6930P - Intel Core 2 Duo - 2GB RAM - 250GB HDD - DVD-RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd288643_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "149,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "190,00€" } [6]=> object(SimpleXMLElement)#147 (5) { ["id"]=> string(6) "297594" ["title"]=> string(33) "Οθόνη LCD HP LP2475w 24" IPS" ["imagepath"]=> string(10) "3/6381.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "119,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,99€" } [7]=> object(SimpleXMLElement)#146 (5) { ["id"]=> string(6) "297623" ["title"]=> string(106) "All in One PC DELL Optiplex 9010 - Οθόνη 23" - Intel Core I7-3770S - 8GB RAM - 240GB SSD - Win 10 Pro" ["imagepath"]=> string(10) "1/6337.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.000,00€" } [8]=> object(SimpleXMLElement)#145 (5) { ["id"]=> string(6) "272711" ["title"]=> string(78) "HP 8200MT Core i3 2100 Μνήμη 4GB Δίσκος 250GB και Windows 7 Home" ["imagepath"]=> string(10) "6/2759.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "279,99€" } [9]=> object(SimpleXMLElement)#144 (5) { ["id"]=> string(6) "296592" ["title"]=> string(70) "Lenovo M57 SFF - Intel Core 2 Duo E6550 - 2GB RAM - 80GB HDD - FreeDos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296592_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "59,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "119,00€" } [10]=> object(SimpleXMLElement)#143 (5) { ["id"]=> string(6) "277562" ["title"]=> string(33) "Dell 21.5" U2211HT UltraSharp IPS" ["imagepath"]=> string(10) "0/3120.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "109,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "139,99€" } [11]=> object(SimpleXMLElement)#142 (5) { ["id"]=> string(6) "283276" ["title"]=> string(79) "Καμπίνα Rack APC NetShelter VX 47U Enclosure with Sides 750mm Wide Black" ["imagepath"]=> string(10) "6/3609.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "799,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.299,00€" } [12]=> object(SimpleXMLElement)#141 (5) { ["id"]=> string(6) "296273" ["title"]=> string(71) "PC HP DC5700 SFF - Intel Pentium 4 - 2GB RAM - 80GB HDD - CD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(10) "4/6151.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "49,99€" } [13]=> object(SimpleXMLElement)#140 (5) { ["id"]=> string(6) "295447" ["title"]=> string(131) "Workstation Dell Precision T5400 - Intel Xeon Quad Core 5430 - 8GB RAM - 256GB SSD - 500GB HDD - Radeon 3470 - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(10) "7/5967.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "449,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.000,00€" } [14]=> object(SimpleXMLElement)#139 (5) { ["id"]=> string(6) "295445" ["title"]=> string(145) "Workstation Dell Precision T5400 - 2 x Intel Xeon Quad Core 5430 - 8GB RAM - 256GB SSD - 500GB HDD - NVIDIA Quadro FX 1500 - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295445_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "549,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.150,00€" } [15]=> object(SimpleXMLElement)#138 (5) { ["id"]=> string(6) "271297" ["title"]=> string(168) "Asus VivoBook S200E με οθόνη αφής 11.6'', επεξεργαστή Intel Celeron 1007U, 4GB DDR3, 320GB HDD, Windows 8 (Με Σκανδιναβικό Keyboard)" ["imagepath"]=> string(10) "3/2512.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "219,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "295,00€" } [16]=> object(SimpleXMLElement)#137 (5) { ["id"]=> string(6) "295876" ["title"]=> string(116) "Dell Latitude E6220 - Οθόνη 12.5" - Intel Core i5 2520M - 4GB RAM - 320GB HDD - WebCam - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295876_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "329,00€" } [17]=> object(SimpleXMLElement)#136 (5) { ["id"]=> string(6) "295438" ["title"]=> string(66) "Οθόνη 22" Philips 220SW9 - Ανάλυση 1680 x 1050 - Black" ["imagepath"]=> string(10) "3/6016.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "59,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "84,99€" } [18]=> object(SimpleXMLElement)#135 (5) { ["id"]=> string(5) "70556" ["title"]=> string(76) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 160GB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(27) "gvproducts/gvprd70556_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "12,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "23,00€" } [19]=> object(SimpleXMLElement)#134 (5) { ["id"]=> string(6) "295435" ["title"]=> string(93) "HP Compaq Elite 8100 SFF - Intel Core i5 - 2GB RAM - 250GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "7/5919.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "179,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "319,00€" } [20]=> object(SimpleXMLElement)#133 (5) { ["id"]=> string(6) "296603" ["title"]=> string(84) "HP Compaq 8200 Elite SFF - Intel Core i5 2400 - 4GB RAM - 250GB HDD - DVD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296603_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "189,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "290,00€" } [21]=> object(SimpleXMLElement)#132 (5) { ["id"]=> string(6) "296602" ["title"]=> string(90) "HP Compaq 8200 Elite SFF - Intel Core i5 2400 - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296602_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "380,00€" } [22]=> object(SimpleXMLElement)#131 (5) { ["id"]=> string(6) "296563" ["title"]=> string(99) "Lenovo ThinkCentre M58 USFF - Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 240GB SSD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296563_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "189,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "290,00€" } [23]=> object(SimpleXMLElement)#130 (5) { ["id"]=> string(6) "271292" ["title"]=> string(148) "Asus X102BA με οθόνη αφής 10.1", επεξεργαστή AMD A4-1200, 2GB RAM, 500GB HDD και Windows 8.1 (με Γαλλικό Keyboard)" ["imagepath"]=> string(10) "0/2541.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "159,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "199,00€" } [24]=> object(SimpleXMLElement)#129 (5) { ["id"]=> string(6) "150130" ["title"]=> string(27) "Οθόνη Samsung 22" 2243" ["imagepath"]=> string(10) "2/5641.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "69,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "84,99€" } [25]=> object(SimpleXMLElement)#128 (5) { ["id"]=> string(6) "293996" ["title"]=> string(129) "Server HP DL360 G9 - 2x 10Core Intel Xeon E5-2650 v3 - 96GB DDR4 RAM - Χωρίς Δίσκους - 2x PSU - P440AR - Rackmount 1U" ["imagepath"]=> string(10) "7/5502.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "4.499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "6.500,00€" } [26]=> object(SimpleXMLElement)#127 (5) { ["id"]=> string(6) "296593" ["title"]=> string(71) "Lenovo M57 SFF - Intel Core 2 Duo E6550 - 4GB RAM - 250GB HDD - FreeDos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296593_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "89,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "145,00€" } [27]=> object(SimpleXMLElement)#126 (5) { ["id"]=> string(6) "295444" ["title"]=> string(145) "Workstation Dell Precision T5400 - 2 x Intel Xeon Quad Core 5430 - 8GB RAM - 256GB SSD - 500GB HDD - NVIDIA Quadro NVS 285 - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295444_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "549,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.150,00€" } [28]=> object(SimpleXMLElement)#125 (5) { ["id"]=> string(6) "294963" ["title"]=> string(102) "PC Dell Optiplex 780 - Intel Dual Core - 2GB RAM - 250GB HDD - Frame 3.5" for HD SATA - DVD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294963_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "79,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "130,00€" } [29]=> object(SimpleXMLElement)#124 (5) { ["id"]=> string(6) "296480" ["title"]=> string(99) "HP EliteBook 2570P - Οθόνη 12.5" - Intel Core i5 33xxM - 4GB RAM - 128GB SSD - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296480_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "365,00€" } [30]=> object(SimpleXMLElement)#123 (5) { ["id"]=> string(6) "296481" ["title"]=> string(98) "HP EliteBook 2570P - Οθόνη 12.5" - Intel Core i5 33xxM - 4GB RAM - 128GB SSD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296481_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "279,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "390,00€" } [31]=> object(SimpleXMLElement)#122 (5) { ["id"]=> string(6) "296562" ["title"]=> string(99) "Lenovo ThinkCentre M58 USFF - Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296562_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "109,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "215,00€" } [32]=> object(SimpleXMLElement)#121 (5) { ["id"]=> string(6) "164521" ["title"]=> string(71) "Εκτυπωτής Laser Lexmark E360DN Με Duplex και Δικτυο" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/164521_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "79,99€" } [33]=> object(SimpleXMLElement)#120 (5) { ["id"]=> string(6) "296860" ["title"]=> string(90) "PC HP Elite 8300 SFF - Intel Core i7 3770 - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD RW - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296860_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "329,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "428,00€" } [34]=> object(SimpleXMLElement)#119 (5) { ["id"]=> string(6) "296861" ["title"]=> string(98) "PC HP Elite 8300 SFF - Intel Core i7 3770 - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD RW - Windows 10 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296861_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "349,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "454,00€" } [35]=> object(SimpleXMLElement)#118 (5) { ["id"]=> string(5) "64967" ["title"]=> string(62) "DELL 1905FP 19 ΙΝΤΣΩΝ - 250CD/M2 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ " ["imagepath"]=> string(30) "gvproducts/1.223.O2D15_170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [36]=> object(SimpleXMLElement)#117 (5) { ["id"]=> string(6) "280103" ["title"]=> string(36) "ΟΘΟΝΗ REF FUJITSU 19" B19-5 ECO" ["imagepath"]=> string(10) "4/3223.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [37]=> object(SimpleXMLElement)#116 (5) { ["id"]=> string(5) "13295" ["title"]=> string(75) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 80GB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(30) "gvproducts/1.218.HDD00_170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(7) "4,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "17,99€" } [38]=> object(SimpleXMLElement)#115 (5) { ["id"]=> string(6) "174126" ["title"]=> string(37) "ΟΘΟΝΗ REF HP COMPAQ 22" LA2205WG" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/174126_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "74,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "84,99€" } [39]=> object(SimpleXMLElement)#114 (5) { ["id"]=> string(6) "269674" ["title"]=> string(167) "Φωτοτυπικό μηχάνημα Xerox Copycentre C128 - A3 - Ανάλυση 600 x 600 dpi - Μηνιαίος Κύκλος 100.000 σελίδες ανά μήνα" ["imagepath"]=> string(10) "6/6210.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "399,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "599,00€" } [40]=> object(SimpleXMLElement)#113 (5) { ["id"]=> string(6) "266079" ["title"]=> string(39) "PROJECT.EPSON EB-440W ULTRA SHORT THROW" ["imagepath"]=> string(10) "1/2275.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "349,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "449,00€" } [41]=> object(SimpleXMLElement)#112 (5) { ["id"]=> string(6) "250428" ["title"]=> string(98) "Πολυμηχανημα Laser HP Laserjet M4345XM Με Δικτυο Εώς 200.000 σελίδες" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/250428_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "399,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "649,00€" } [42]=> object(SimpleXMLElement)#111 (5) { ["id"]=> string(6) "282346" ["title"]=> string(114) "P.O.S Toshiba ST-A20 WillPos - 2 Οθόνες - Intel Celeron M440 - 2GB RAM - 250GB HDD - Windows XP Professional" ["imagepath"]=> string(10) "0/3676.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "749,99€" } [43]=> object(SimpleXMLElement)#110 (5) { ["id"]=> string(6) "296482" ["title"]=> string(111) "Notebook Lenovo ThinkPad X230 - Οθόνη 12,5" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 320GB HDD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296482_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [44]=> object(SimpleXMLElement)#109 (5) { ["id"]=> string(6) "297595" ["title"]=> string(28) "Οθόνη LCD HP LP2465 24"" ["imagepath"]=> string(10) "1/6335.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,99€" } [45]=> object(SimpleXMLElement)#108 (5) { ["id"]=> string(6) "290231" ["title"]=> string(68) "Καμπίνα Rack HP Enterprice Mεγέθους 42U 600mm x 1000mm" ["imagepath"]=> string(10) "5/4953.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.100,00€" } [46]=> object(SimpleXMLElement)#107 (5) { ["id"]=> string(6) "153586" ["title"]=> string(44) "ΠΟΛ/ΜΑ REF HP COLOR LJET CM6040F Q3939A" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd153586_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "749,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.099,00€" } [47]=> object(SimpleXMLElement)#106 (5) { ["id"]=> string(6) "280449" ["title"]=> string(97) "HP Compaq NX6310 - Οθόνη 15,1" - Intel Core Duo T2400 - 2GB RAM - 60GB HDD - Windows XP Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd280449_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "175,00€" } [48]=> object(SimpleXMLElement)#105 (5) { ["id"]=> string(6) "283377" ["title"]=> string(52) "Σύστημα Ψύξης APC ACF202BLK 2U Rack Side" ["imagepath"]=> string(10) "2/3674.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "380,00€" } [49]=> object(SimpleXMLElement)#104 (5) { ["id"]=> string(6) "163189" ["title"]=> string(28) "ΟΘΟΝΗ REF HP L2245W 22"" ["imagepath"]=> string(9) "3/998.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "74,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "84,99€" } [50]=> object(SimpleXMLElement)#103 (5) { ["id"]=> string(6) "289996" ["title"]=> string(39) "ΟΘΟΝΗ REF SAMSUNG BX2440 24" BLACK" ["imagepath"]=> string(10) "5/4928.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "125,00€" } [51]=> object(SimpleXMLElement)#102 (5) { ["id"]=> string(6) "287087" ["title"]=> string(100) "Dell Latitude E5420 - Οθόνη 14" - Intel Core i3 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD-RW - Windows 7 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd287087_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "229,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "319,00€" } [52]=> object(SimpleXMLElement)#101 (5) { ["id"]=> string(6) "291424" ["title"]=> string(89) "PC DELL Optiplex 790 MT - Intel Core i3 2120 - 4GB RAM - 250GB HDD - DVD - Windows 7 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd291424_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "349,00€" } [53]=> object(SimpleXMLElement)#100 (5) { ["id"]=> string(6) "283039" ["title"]=> string(104) "PC Fujitsu Esprimo E900 SFF - Intel Core i3 2100 - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd283039_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "219,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [54]=> object(SimpleXMLElement)#99 (5) { ["id"]=> string(5) "16277" ["title"]=> string(27) "Οθόνη Dell 1707FPR 17"" ["imagepath"]=> string(22) "gvproducts/16277_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "34,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [55]=> object(SimpleXMLElement)#98 (5) { ["id"]=> string(6) "294107" ["title"]=> string(119) "Workstation Lenovo C20 - 2x Intel Xeon E5620 Quad Core - 12GB RAM - 2TB HDD - 2x Nvidia NVS300 - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294107_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.050,00€" } [56]=> object(SimpleXMLElement)#97 (5) { ["id"]=> string(6) "297592" ["title"]=> string(41) "Οθόνη LED HP ZR2440W 24" Backlit IPS" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd297592_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "139,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "220,00€" } [57]=> object(SimpleXMLElement)#96 (5) { ["id"]=> string(6) "283278" ["title"]=> string(87) "UPS APC Smart-UPS SURT10000XLI 10000VA (Με καινούργιες μπαταρίες)" ["imagepath"]=> string(10) "1/3704.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "2.499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "3.399,00€" } [58]=> object(SimpleXMLElement)#95 (5) { ["id"]=> string(6) "224241" ["title"]=> string(74) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 1TB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/224241_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "37,49€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "43,99€" } [59]=> object(SimpleXMLElement)#94 (5) { ["id"]=> string(6) "186896" ["title"]=> string(30) "MB REF ASROCK AM2NF3-VSTA BULK" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/186896_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "24,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "34,49€" } [60]=> object(SimpleXMLElement)#93 (5) { ["id"]=> string(6) "222409" ["title"]=> string(37) "DELL 2950 2xQC XEON/16GB/4x72GB/2xPSU" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd222409_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "600,00€" } [61]=> object(SimpleXMLElement)#92 (5) { ["id"]=> string(6) "281013" ["title"]=> string(71) "Εγχρωμο Πολυμηχάνημα HP Laserjet Enterprise 500 M575" ["imagepath"]=> string(10) "4/3334.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "849,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.799,00€" } [62]=> object(SimpleXMLElement)#91 (5) { ["id"]=> string(6) "271295" ["title"]=> string(150) "Asus F102BΑ με οθόνη αφής 10.1'', Επεξεργαστή AMD A4-1200, 2GB DDR3L RAM, 320GB HDD, Windows 8.1 (Με Ιταλικό Keyboard)" ["imagepath"]=> string(10) "1/2530.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "159,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "199,00€" } [63]=> object(SimpleXMLElement)#90 (5) { ["id"]=> string(5) "70970" ["title"]=> string(76) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 500GB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(31) "gvproducts/1.218.00009 _170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "29,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "34,99€" } [64]=> object(SimpleXMLElement)#89 (5) { ["id"]=> string(6) "284589" ["title"]=> string(39) "Οθόνη Dell UltraSharp 2408WFPB 24"" ["imagepath"]=> string(10) "4/3885.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "149,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "199,00€" } [65]=> object(SimpleXMLElement)#88 (5) { ["id"]=> string(6) "283002" ["title"]=> string(104) "HP ProLiant DL360p G8 - 2x Intel Xeon Octa Core E5-2650 - 32GB RAM - 5x300GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd283002_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.999,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "3.499,00€" } [66]=> object(SimpleXMLElement)#87 (5) { ["id"]=> string(6) "271299" ["title"]=> string(156) "Asus VivoBook S200E με οθόνη αφής 11.6'', επεξεργαστή Intel Pentium 987, 4GB DDR3, 320GB HDD, Windows 8 (Με Ιταλικό Keyboard)" ["imagepath"]=> string(10) "4/2576.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "219,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "295,00€" } [67]=> object(SimpleXMLElement)#86 (5) { ["id"]=> string(6) "259989" ["title"]=> string(37) "PRINTER REF LEXMARK T652DN MONO LASER" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/259989_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "149,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "249,99€" } [68]=> object(SimpleXMLElement)#85 (5) { ["id"]=> string(6) "287066" ["title"]=> string(158) "Dell Latitude E6220 - Οθόνη 12.5" - Intel Core i5 2520M - 4GB RAM - 500GB HDD - Χωρίς οπτικό δίσκο - UK Keyboard - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd287066_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "259,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "349,00€" } [69]=> object(SimpleXMLElement)#84 (5) { ["id"]=> string(6) "281194" ["title"]=> string(29) "ΟΘΟΝΗ DELL 19" 1907 FPVt" ["imagepath"]=> string(10) "4/3403.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [70]=> object(SimpleXMLElement)#83 (5) { ["id"]=> string(6) "289135" ["title"]=> string(24) "LED TV BLAUPUNKT 50" FHD" ["imagepath"]=> string(10) "4/4824.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "359,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "429,99€" } [71]=> object(SimpleXMLElement)#82 (5) { ["id"]=> string(6) "158812" ["title"]=> string(75) "Ψηφιακό Φωτοτυπικό-Πολυμηχάνημα LexMark X464DE" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd158812_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "139,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "299,99€" } [72]=> object(SimpleXMLElement)#81 (5) { ["id"]=> string(6) "281299" ["title"]=> string(37) "W/S HP XW9400 2xDC 32/256 1.5/DVD/W7P" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281299_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "699,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "749,00€" } [73]=> object(SimpleXMLElement)#80 (5) { ["id"]=> string(6) "269673" ["title"]=> string(129) "Xerox WorkCentre Pro 128 - A3 - Ανάλυση 1200 x 1200 dpi - Μηνιαίος κύκλος 100.000 (με 2 συρτάρια)" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/269673_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "549,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "999,00€" } [74]=> object(SimpleXMLElement)#79 (5) { ["id"]=> string(6) "281289" ["title"]=> string(37) "W/S HP XW9400 2xDC 64/256 1.5/DVD/W7P" ["imagepath"]=> string(10) "7/3348.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "899,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.349,00€" } [75]=> object(SimpleXMLElement)#78 (5) { ["id"]=> string(6) "287065" ["title"]=> string(158) "Dell Latitude E6220 - Οθόνη 12.5" - Intel Core i5 2520M - 4GB RAM - 250GB HDD - Χωρίς οπτικό δίσκο - UK Keyboard - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd287065_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "239,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [76]=> object(SimpleXMLElement)#77 (5) { ["id"]=> string(5) "14269" ["title"]=> string(41) "Οθόνη 17" HP L1740 - Silver / Black " ["imagepath"]=> string(10) "1/2227.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "29,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [77]=> object(SimpleXMLElement)#76 (5) { ["id"]=> string(6) "282964" ["title"]=> string(38) "NB DELL LAT E6420 XFR I7/8/128/DVD/W7P" ["imagepath"]=> string(10) "7/3666.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "999,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.399,00€" } [78]=> object(SimpleXMLElement)#75 (5) { ["id"]=> string(6) "283493" ["title"]=> string(132) "Workstation HP XW6400 - 2x Dual Core Intel Xeon 5140 - 4GB RAM - 500GB HDD - 2x Nvidia Quadro NVS 285 - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd283493_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "319,00€" } [79]=> object(SimpleXMLElement)#74 (5) { ["id"]=> string(6) "290649" ["title"]=> string(79) "PC HP Compaq 6200 - Intel Core i3 - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd290649_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "219,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "299,00€" } [80]=> object(SimpleXMLElement)#73 (5) { ["id"]=> string(6) "282614" ["title"]=> string(80) "PC HP Compaq DC7900 SFF- Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 160GB HDD - DVD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd282614_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "79,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,99€" } [81]=> object(SimpleXMLElement)#72 (5) { ["id"]=> string(6) "289134" ["title"]=> string(24) "LED TV BLAUPUNKT 50" FHD" ["imagepath"]=> string(10) "6/4484.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "359,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "429,99€" } [82]=> object(SimpleXMLElement)#71 (5) { ["id"]=> string(5) "16639" ["title"]=> string(26) "HP 19" L1906 Black Silver " ["imagepath"]=> string(38) "gvproducts/gvprd25454_2_1289402727.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [83]=> object(SimpleXMLElement)#70 (5) { ["id"]=> string(6) "248655" ["title"]=> string(33) "Barcode Scanner Symbol LS2208 USB" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/248655_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "59,99€" } [84]=> object(SimpleXMLElement)#69 (5) { ["id"]=> string(6) "297591" ["title"]=> string(88) "HP EliteDesk 705 G1 SFF - AMD A8 Pro 7600B - 8 GB RAM - 500GB HDD Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "5/6436.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "139,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "290,00€" } [85]=> object(SimpleXMLElement)#68 (5) { ["id"]=> string(6) "296270" ["title"]=> string(71) "PC HP DC7100 SFF - Intel Pentium 4 - 2GB RAM - 40GB HDD - CD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296270_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "49,99€" } [86]=> object(SimpleXMLElement)#67 (5) { ["id"]=> string(6) "295891" ["title"]=> string(97) "HP EliteBook 8460P - Οθόνη 14" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 240GB SSD - DVD - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295891_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "309,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "415,00€" } [87]=> object(SimpleXMLElement)#66 (5) { ["id"]=> string(6) "283003" ["title"]=> string(104) "HP ProLiant DL360p G8 - 2x Intel Xeon Octa Core E5-2650 - 64GB RAM - 5x300GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd283003_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "2.199,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "3.849,00€" } [88]=> object(SimpleXMLElement)#65 (5) { ["id"]=> string(6) "280523" ["title"]=> string(27) "ΟΘΟΝΗ DELL 2405FPW 24"" ["imagepath"]=> string(10) "5/3268.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "124,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "174,99€" } [89]=> object(SimpleXMLElement)#64 (5) { ["id"]=> string(5) "17841" ["title"]=> string(37) "ΟΘΟΝΗ EIZO TFT 19" FLEXSCAN L768" ["imagepath"]=> string(38) "gvproducts/gvprd26846_2_1300293588.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [90]=> object(SimpleXMLElement)#63 (5) { ["id"]=> string(6) "152056" ["title"]=> string(39) "NB DELL LAT D630 C2D/2/160/DVD-RW/VISTA" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd152056_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "165,00€" } [91]=> object(SimpleXMLElement)#62 (5) { ["id"]=> string(6) "271294" ["title"]=> string(148) "Asus X102BA με οθόνη αφής 10.1", επεξεργαστή AMD A4-1200, 2GB RAM, 320GB HDD και Windows 8.1 (με Γαλλικό Keyboard)" ["imagepath"]=> string(10) "5/3512.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "154,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "199,00€" } [92]=> object(SimpleXMLElement)#61 (5) { ["id"]=> string(6) "296600" ["title"]=> string(98) "HP EliteBook 2570P - Οθόνη 12.5" - Intel Core i5 33xxM - 4GB RAM - 180GB SSD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296600_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "279,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "389,00€" } [93]=> object(SimpleXMLElement)#60 (5) { ["id"]=> string(6) "281674" ["title"]=> string(33) "Cisco IP Phone 7962 + Module 7915" ["imagepath"]=> string(10) "0/3529.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "149,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "199,99€" } [94]=> object(SimpleXMLElement)#59 (5) { ["id"]=> string(6) "282867" ["title"]=> string(112) "Οθόνη 22" Lenovo ThinkVision L2251 XWD με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο" ["imagepath"]=> string(10) "2/3649.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,99€" } [95]=> object(SimpleXMLElement)#58 (5) { ["id"]=> string(6) "281292" ["title"]=> string(39) "Τηλέφωνο IP Cisco Unified 7962G" ["imagepath"]=> string(10) "0/3525.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "129,99€" } [96]=> object(SimpleXMLElement)#57 (5) { ["id"]=> string(6) "281076" ["title"]=> string(107) "PC Lenovo M57 SFF C2D, Μνήμη 2GB, Δίσκος 160GB, Χωρίς Λειτουργικό Σύστημα" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281076_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "69,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "129,99€" } [97]=> object(SimpleXMLElement)#56 (5) { ["id"]=> string(6) "289131" ["title"]=> string(24) "LED TV BLAUPUNKT 50" FHD" ["imagepath"]=> string(10) "2/4600.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "359,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "429,99€" } [98]=> object(SimpleXMLElement)#55 (5) { ["id"]=> string(6) "222413" ["title"]=> string(38) "DELL 2950 2xQC XEON/32GB/6x146GB/2xPSU" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd222413_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "449,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "850,00€" } [99]=> object(SimpleXMLElement)#54 (5) { ["id"]=> string(6) "279039" ["title"]=> string(66) "Dell Professional P170 17" Με Χρόνο Απόκρισης 5ms " ["imagepath"]=> string(10) "1/3170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "34,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [100]=> object(SimpleXMLElement)#53 (5) { ["id"]=> string(6) "283492" ["title"]=> string(158) "Workstation HP XW6400 - 2x Dual Core Intel Xeon 5140 - 4GB RAM - 500GB HDD - 2x Nvidia Quadro NVS 285 - DVD - Χωρίς λειτουργικό σύστημα" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd283492_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "159,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "259,00€" } [101]=> object(SimpleXMLElement)#52 (5) { ["id"]=> string(6) "152054" ["title"]=> string(38) "NB DELL LAT D630 C2D/2/80/DVD-RW/VISTA" ["imagepath"]=> string(10) "7/1484.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "165,00€" } [102]=> object(SimpleXMLElement)#51 (5) { ["id"]=> string(6) "284595" ["title"]=> string(124) "Workstation HP XW6400 - 2x Dual Core Intel Xeon 5140 - 4GB RAM - 500GB HDD - 2x Nvidia Quadro NVS 285 - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd284595_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [103]=> object(SimpleXMLElement)#50 (5) { ["id"]=> string(5) "70969" ["title"]=> string(76) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 320GB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(30) "gvproducts/1.218.00010_170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "19,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "29,00€" } [104]=> object(SimpleXMLElement)#49 (5) { ["id"]=> string(6) "294365" ["title"]=> string(86) "PC HP Compaq 8200MT - Intel Core i3 2100 - 4GB RAM - 250GB HDD - DVD - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294365_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "299,00€" } [105]=> object(SimpleXMLElement)#48 (5) { ["id"]=> string(6) "281172" ["title"]=> string(37) "W/S HP 6400 2XEON DC/4/128/500/DVD/NW" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281172_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "229,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "345,00€" } [106]=> object(SimpleXMLElement)#47 (5) { ["id"]=> string(6) "295886" ["title"]=> string(96) "HP EliteBook 8460P - Οθόνη 14" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295886_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "259,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "360,00€" } [107]=> object(SimpleXMLElement)#46 (5) { ["id"]=> string(5) "64689" ["title"]=> string(34) "ΟΘΟΝΗ HP 19" LA1951G BL-SL GA" ["imagepath"]=> string(30) "gvproducts/1.223.OH301_170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [108]=> object(SimpleXMLElement)#45 (5) { ["id"]=> string(5) "13294" ["title"]=> string(75) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 40GB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(22) "gvproducts/13294_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(7) "3,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "12,99€" } [109]=> object(SimpleXMLElement)#44 (5) { ["id"]=> string(6) "290232" ["title"]=> string(68) "Καμπίνα Rack HP Enterprice Mεγέθους 42U 800mm x 1075mm" ["imagepath"]=> string(10) "0/4905.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "799,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.300,00€" } [110]=> object(SimpleXMLElement)#43 (5) { ["id"]=> string(6) "282271" ["title"]=> string(110) "Dell Latitude E6320 - Οθόνη 13.3" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd282271_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,99€" } [111]=> object(SimpleXMLElement)#42 (5) { ["id"]=> string(6) "279063" ["title"]=> string(12) "BUNDLE NO 17" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd280060_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "888,99€" } [112]=> object(SimpleXMLElement)#41 (5) { ["id"]=> string(6) "279064" ["title"]=> string(12) "BUNDLE NO 18" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd280062_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "349,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "503,99€" } [113]=> object(SimpleXMLElement)#40 (5) { ["id"]=> string(6) "222410" ["title"]=> string(38) "DELL 2950 2xQC XEON/16GB/4x146GB/2xPSU" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd222410_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "349,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "700,00€" } [114]=> object(SimpleXMLElement)#39 (5) { ["id"]=> string(6) "280998" ["title"]=> string(55) "Aσύρματο Barcode Scanner Symbol LS4278 Black USB" ["imagepath"]=> string(10) "4/3329.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "124,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "179,99€" } [115]=> object(SimpleXMLElement)#38 (5) { ["id"]=> string(6) "293191" ["title"]=> string(87) "PC HP Compaq DC7900 SFF - Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd293191_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "139,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "250,00€" } [116]=> object(SimpleXMLElement)#28 (5) { ["id"]=> string(6) "283354" ["title"]=> string(65) "UPS APC SUA1000RMI1U Smart-UPS 1000VA USB AND Serial RM 1U 230V" ["imagepath"]=> string(10) "6/3612.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "480,00€" } [117]=> object(SimpleXMLElement)#27 (5) { ["id"]=> string(6) "283356" ["title"]=> string(46) "UPS APC AP9340 Environmental Management System" ["imagepath"]=> string(10) "3/3675.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "159,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "300,00€" } [118]=> object(SimpleXMLElement)#158 (5) { ["id"]=> string(6) "283357" ["title"]=> string(44) "UPS APC AP92200 InfraStruXure Manager Server" ["imagepath"]=> string(10) "1/3706.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "279,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "550,00€" } [119]=> object(SimpleXMLElement)#159 (5) { ["id"]=> string(6) "293194" ["title"]=> string(138) "Workstation Dell Precision T3500 - Intel Xeon Hexa-Core X5650 - 12GB RAM - 2TB HDD - NVIDIA Quadro FX580 - DVD RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd293194_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.100,00€" } [120]=> object(SimpleXMLElement)#160 (5) { ["id"]=> string(6) "283004" ["title"]=> string(105) "HP ProLiant DL360p G8 - 2x Intel Xeon Octa Core E5-2650 - 128GB RAM - 5x300GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd283004_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "2.599,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "4.549,00€" } [121]=> object(SimpleXMLElement)#161 (5) { ["id"]=> string(6) "296553" ["title"]=> string(111) "Dell Latitude D630 PP18L - Οθόνη 14.1" - Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD RW - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296553_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "245,00€" } [122]=> object(SimpleXMLElement)#162 (5) { ["id"]=> string(6) "280419" ["title"]=> string(38) "Philips 22" Brilliance 220B 5ms Black " ["imagepath"]=> string(10) "6/3141.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "64,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "84,99€" } [123]=> object(SimpleXMLElement)#163 (5) { ["id"]=> string(6) "283005" ["title"]=> string(105) "HP ProLiant DL360p G8 - 2x Intel Xeon Octa Core E5-2650 - 128GB RAM - 5x600GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd283005_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "3.499,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "6.125,00€" } [124]=> object(SimpleXMLElement)#164 (5) { ["id"]=> string(6) "290866" ["title"]=> string(74) "Printer HP LaserJet CP4525DN Color - 40 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟ ΛΕΠΤΟ" ["imagepath"]=> string(10) "5/5127.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "850,00€" } [125]=> object(SimpleXMLElement)#165 (5) { ["id"]=> string(6) "282968" ["title"]=> string(38) "SERVER DELL R910 4xX7560/64/6x300/4PSU" ["imagepath"]=> string(10) "5/3735.png" ["finalpriceweb"]=> string(11) "3.599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "4.900,00€" } [126]=> object(SimpleXMLElement)#166 (5) { ["id"]=> string(6) "297663" ["title"]=> string(104) "Dell Latitude D630 - Οθόνη 14.1" - Intel Core 2 Duo - 2GB RAM - 320GB HDD - Windows XP Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd297663_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "129,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "195,00€" } [127]=> object(SimpleXMLElement)#167 (5) { ["id"]=> string(6) "281755" ["title"]=> string(96) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Hexa Core - 128GB RAM - 5x600GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281755_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "2.599,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "4.550,00€" } [128]=> object(SimpleXMLElement)#168 (5) { ["id"]=> string(6) "281754" ["title"]=> string(96) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Hexa Core - 128GB RAM - 5x300GB HDD - 2X PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281754_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.699,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "2.975,00€" } [129]=> object(SimpleXMLElement)#169 (5) { ["id"]=> string(6) "281753" ["title"]=> string(95) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Hexa Core - 64GB RAM - 5x300GB HDD - 2X PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281753_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "2.275,00€" } [130]=> object(SimpleXMLElement)#170 (5) { ["id"]=> string(6) "281752" ["title"]=> string(95) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Hexa Core - 32GB RAM - 5x300GB HDD - 2X PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(10) "7/3416.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.099,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.925,00€" } [131]=> object(SimpleXMLElement)#171 (5) { ["id"]=> string(6) "281751" ["title"]=> string(96) "HP Proliant DL 380 G6 - 2x Intel Quad Core Xeon - 64GB RAM - 5x300GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281751_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "999,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.999,00€" } [132]=> object(SimpleXMLElement)#172 (5) { ["id"]=> string(6) "281750" ["title"]=> string(96) "HP Proliant DL 380 G6 - 2x Intel Quad Core Xeon - 32GB RAM - 5x300GB HDD - 2x PSU - RACKMOUNT 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd281750_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "799,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.599,00€" } [133]=> object(SimpleXMLElement)#173 (5) { ["id"]=> string(6) "281749" ["title"]=> string(96) "HP Proliant DL 380 G6 - 2x Intel Quad Core Xeon - 16GB RAM - 5x146GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(10) "3/3406.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.199,00€" } [134]=> object(SimpleXMLElement)#174 (5) { ["id"]=> string(6) "289126" ["title"]=> string(45) "D-LED TV BLAUPUNKT 42/139X 42" - FULL HD - 3D" ["imagepath"]=> string(10) "3/5292.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "329,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "379,99€" } [135]=> object(SimpleXMLElement)#175 (5) { ["id"]=> string(6) "295851" ["title"]=> string(57) "Οθόνη Philips Brilliance 201BL2 LED 20" ιντσών" ["imagepath"]=> string(10) "4/6102.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "64,99€" } [136]=> object(SimpleXMLElement)#176 (5) { ["id"]=> string(6) "290228" ["title"]=> string(95) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Quad Core - 64GB RAM - 5x300GB HDD - 2X PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd290228_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.099,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.925,00€" } [137]=> object(SimpleXMLElement)#177 (5) { ["id"]=> string(6) "282969" ["title"]=> string(39) "SERVER DELL R910 4xX7560/128/6x600/4PSU" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd282969_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "4.899,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "6.650,00€" } [138]=> object(SimpleXMLElement)#178 (5) { ["id"]=> string(6) "282970" ["title"]=> string(39) "SERVER DELL R910 4xX7560/256/6x600/4PSU" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd282970_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "5.799,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "7.850,00€" } [139]=> object(SimpleXMLElement)#179 (5) { ["id"]=> string(6) "287084" ["title"]=> string(111) "PC Lenovo Thinkcentre M82 SFF - Intel Core i3 32xx 3rd Gen - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd287084_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "239,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "359,00€" } [140]=> object(SimpleXMLElement)#180 (5) { ["id"]=> string(6) "289129" ["title"]=> string(24) "LED TV BLAUPUNKT 50" FHD" ["imagepath"]=> string(10) "1/4533.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "359,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "429,99€" } [141]=> object(SimpleXMLElement)#181 (5) { ["id"]=> string(6) "296865" ["title"]=> string(98) "PC HP Elite 8300 SFF - Intel Core i7 3770 - 8GB RAM - 240GB SSD - DVD RW - Windows 10 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296865_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "650,00€" } [142]=> object(SimpleXMLElement)#182 (5) { ["id"]=> string(6) "278128" ["title"]=> string(28) "ΟΘΟΝΗ DELL 19" 1907 FPC" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/278128_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [143]=> object(SimpleXMLElement)#183 (5) { ["id"]=> string(6) "294351" ["title"]=> string(147) "Set Lenovo ThinkCentre M72e SFF - Intel Core i3 - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD RW - Windows 8 + Οθόνη Lenovo LT2323P 23" Wide WLED TFT - Full HD" ["imagepath"]=> string(10) "5/5799.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "435,00€" } [144]=> object(SimpleXMLElement)#184 (5) { ["id"]=> string(6) "288642" ["title"]=> string(93) "HP EliteBook 6930P - Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 250GB HDD - DVD-RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd288642_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "179,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "225,00€" } [145]=> object(SimpleXMLElement)#185 (5) { ["id"]=> string(6) "293427" ["title"]=> string(37) "KINHTO SONY XPERIA Z3 COMPACT 16GB BK" ["imagepath"]=> string(10) "6/5346.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "139,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "179,00€" } [146]=> object(SimpleXMLElement)#186 (5) { ["id"]=> string(6) "296561" ["title"]=> string(99) "Lenovo ThinkCentre M58 USFF - Intel Core 2 Duo - 4GB RAM - 160GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "3/6235.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "89,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "175,00€" } [147]=> object(SimpleXMLElement)#187 (5) { ["id"]=> string(6) "294301" ["title"]=> string(53) "Οθόνη Lenovo LT2323P 23" Wide WLED TFT - Full HD" ["imagepath"]=> string(10) "5/5751.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "79,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "139,00€" } [148]=> object(SimpleXMLElement)#188 (5) { ["id"]=> string(6) "295422" ["title"]=> string(53) "Τηλεόραση Led Sharp LC-43CFE6131E smart 43''" ["imagepath"]=> string(10) "1/5940.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "399,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "479,00€" } [149]=> object(SimpleXMLElement)#189 (5) { ["id"]=> string(6) "294962" ["title"]=> string(80) "PC HP Compaq DC7900 SFF - Intel Core 2 Duo - 2GB RAM - 250GB HDD - DVD - FreeDos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294962_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "79,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "135,00€" } [150]=> object(SimpleXMLElement)#190 (5) { ["id"]=> string(6) "157482" ["title"]=> string(31) "ΟΘΟΝΗ DELL E173FPc 17" REF" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/157482_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "34,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [151]=> object(SimpleXMLElement)#191 (5) { ["id"]=> string(6) "270088" ["title"]=> string(173) "Οθόνη Philips Brilliance 19" 190P - Ανάλυση 1280 X 1024 - Χρόνος απόκρισης 8ms - Λόγος αντίθεσης 1300:1 - Σε λευκό χρώμα" ["imagepath"]=> string(10) "6/2384.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "29,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [152]=> object(SimpleXMLElement)#192 (5) { ["id"]=> string(6) "293642" ["title"]=> string(33) "LED TV 50" FHD BLAUPUNKT BS50B148" ["imagepath"]=> string(10) "1/5452.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "359,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "429,99€" } [153]=> object(SimpleXMLElement)#193 (5) { ["id"]=> string(6) "295421" ["title"]=> string(27) "TV SHARP LED 50'' 50CFE5102" ["imagepath"]=> string(10) "6/5894.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "429,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "600,00€" } [154]=> object(SimpleXMLElement)#194 (5) { ["id"]=> string(6) "294511" ["title"]=> string(108) "Toshiba Portege Z30 Ultrabook - Οθόνη 13.3" - Intel Core i7 4600U - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 8 Pro" ["imagepath"]=> string(10) "4/5735.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "479,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "600,00€" } [155]=> object(SimpleXMLElement)#195 (5) { ["id"]=> string(6) "286379" ["title"]=> string(107) "Lenovo ThinkPad T420 - Οθόνη 14" - Intel Core i5 2520M - 4GB RAM - 320GB HDD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd286379_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [156]=> object(SimpleXMLElement)#196 (5) { ["id"]=> string(6) "294300" ["title"]=> string(89) "PC Lenovo ThinkCentre M72e SFF - Intel Core i3 - 8GB RAM - 250GB SSD - DVD RW - Windows 8" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294300_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "279,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "465,00€" } [157]=> object(SimpleXMLElement)#197 (5) { ["id"]=> string(6) "260641" ["title"]=> string(197) "APPLE IPHONE 4S ΜΕ 3.5" IPS ΟΘΟΝΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 16GB. Το προϊόν περιλαμβάνει Μόνον την Συσκευή και Καλώδιο Φόρτισης." ["imagepath"]=> string(10) "1/1799.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "119,99€" } [158]=> object(SimpleXMLElement)#198 (5) { ["id"]=> string(6) "161397" ["title"]=> string(36) "PROJECTOR REF EPSON EMP-835 LCD 3000" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/161397_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "349,00€" } [159]=> object(SimpleXMLElement)#199 (5) { ["id"]=> string(6) "285695" ["title"]=> string(128) "Dell Latitude D630 PP18L - Οθόνη 14.1" - Intel Core 2 Duo T7500 - 2GB RAM - 80GB HDD - DVD-RW - Windows XP ή Windows Vista" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd285695_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "165,00€" } [160]=> object(SimpleXMLElement)#200 (5) { ["id"]=> string(6) "250484" ["title"]=> string(32) "ΟΘΟΝΗ REF HP ZR24W 24" WIDE" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/250484_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "129,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "179,00€" } [161]=> object(SimpleXMLElement)#201 (5) { ["id"]=> string(6) "222403" ["title"]=> string(37) "DELL 2950 1xQC XEON/8GB/2x500GB/1xPSU" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd222403_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "450,00€" } [162]=> object(SimpleXMLElement)#202 (5) { ["id"]=> string(6) "222406" ["title"]=> string(37) "DELL 2950 2xQC XEON/8GB/4x500GB/2xPSU" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd222406_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "600,00€" } [163]=> object(SimpleXMLElement)#203 (5) { ["id"]=> string(6) "152979" ["title"]=> string(80) "Σκληρός Δίσκος 3.5" Refurbish 160GB IDE Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd152979_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "19,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "29,99€" } [164]=> object(SimpleXMLElement)#204 (5) { ["id"]=> string(6) "283503" ["title"]=> string(39) "Οθόνη HP Compaq LA2206xc 21.5" FHD" ["imagepath"]=> string(10) "6/3631.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "74,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "84,99€" } [165]=> object(SimpleXMLElement)#205 (5) { ["id"]=> string(6) "294298" ["title"]=> string(96) "HP ProDesk 600 G1 SFF - Intel Core i3 4130 - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD RW Windows 8 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "6/5526.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "450,00€" } [166]=> object(SimpleXMLElement)#206 (5) { ["id"]=> string(6) "296830" ["title"]=> string(64) "PC HP DC7700 - Intel Core 2 Duo - 2GB RAM - 160GB HDD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296830_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "69,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "129,00€" } [167]=> object(SimpleXMLElement)#207 (5) { ["id"]=> string(5) "17760" ["title"]=> string(32) "ΟΘΟΝΗ HP 17" L1702 BL-SL GB" ["imagepath"]=> string(38) "gvproducts/gvprd25964_2_1292515083.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "34,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [168]=> object(SimpleXMLElement)#208 (5) { ["id"]=> string(6) "276764" ["title"]=> string(23) "Dell 17" 1708FPF Black " ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/276764_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "29,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [169]=> object(SimpleXMLElement)#209 (5) { ["id"]=> string(6) "290271" ["title"]=> string(31) "THERMAL PRINTER REF ZEBRA ZT410" ["imagepath"]=> string(10) "6/4804.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "799,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.100,00€" } [170]=> object(SimpleXMLElement)#210 (5) { ["id"]=> string(6) "297593" ["title"]=> string(30) "Οθόνη LED HP Z24i 24" IPS" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd297593_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "129,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "190,00€" } [171]=> object(SimpleXMLElement)#211 (5) { ["id"]=> string(6) "294299" ["title"]=> string(104) "PC Lenovo ThinkCentre M72e SFF - Intel Core i3 3rd Generation - 4GB RAM - 500GB HDD - DVD RW - Windows 8" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294299_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "189,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "379,00€" } [172]=> object(SimpleXMLElement)#212 (5) { ["id"]=> string(6) "290014" ["title"]=> string(76) "PC HP Compaq 6200 - Intel Core i3 - 4GB RAM - 1TB HDD - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd290014_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [173]=> object(SimpleXMLElement)#213 (5) { ["id"]=> string(6) "290015" ["title"]=> string(77) "PC HP Compaq 6200 - Intel Core i3 - 4GB RAM - 1TB HDD - DVD - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(10) "7/4872.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "239,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "299,99€" } [174]=> object(SimpleXMLElement)#214 (5) { ["id"]=> string(6) "278118" ["title"]=> string(25) "ΟΘΟΝΗ DELL 17" 1704_" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/278118_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "34,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [175]=> object(SimpleXMLElement)#215 (5) { ["id"]=> string(6) "296271" ["title"]=> string(71) "PC HP DC7600 SFF - Intel Pentium 4 - 2GB RAM - 80GB HDD - CD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296271_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "49,99€" } [176]=> object(SimpleXMLElement)#216 (5) { ["id"]=> string(6) "297589" ["title"]=> string(123) "All in One PC DELL Optiplex 9010 - Οθόνη 23" - Intel Core I7-3770S - 8GB RAM - 500GB HDD - DVD-RW - Win 7 Home Premium" ["imagepath"]=> string(10) "0/6457.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "750,00€" } [177]=> object(SimpleXMLElement)#217 (5) { ["id"]=> string(6) "277470" ["title"]=> string(74) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 2TB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(10) "2/5646.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "49,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "59,99€" } [178]=> object(SimpleXMLElement)#218 (5) { ["id"]=> string(6) "294507" ["title"]=> string(30) "Οθόνη LED Philips 19B 19"" ["imagepath"]=> string(10) "1/6071.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "44,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [179]=> object(SimpleXMLElement)#219 (5) { ["id"]=> string(6) "293429" ["title"]=> string(74) "Sony XPERIA Z5 White Compact 32GB Οθόνη 4.6" Και Κάμερα 23Mp" ["imagepath"]=> string(10) "2/5475.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "299,00€" } [180]=> object(SimpleXMLElement)#220 (5) { ["id"]=> string(6) "286253" ["title"]=> string(82) "PC Lenovo M90 SFF - Dual Core - 2GB RAM - 250GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd286253_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "99,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "190,00€" } [181]=> object(SimpleXMLElement)#221 (5) { ["id"]=> string(6) "293426" ["title"]=> string(62) "Sony XPERIA Z3 16GB Οθόνη 5.2" Και Κάμερα 20.7Mp" ["imagepath"]=> string(10) "5/5585.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "159,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "199,00€" } [182]=> object(SimpleXMLElement)#222 (5) { ["id"]=> string(6) "294088" ["title"]=> string(71) "PC HP Compaq 6200 - Intel Core i3 - 4GB RAM - 160GB HDD - DVD - FreeDos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294088_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "149,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "240,00€" } [183]=> object(SimpleXMLElement)#223 (5) { ["id"]=> string(6) "296863" ["title"]=> string(98) "PC HP Elite 8300 SFF - Intel Core i7 3770 - 8GB RAM - 120GB SSD - DVD RW - Windows 10 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296863_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "449,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "585,00€" } [184]=> object(SimpleXMLElement)#224 (5) { ["id"]=> string(6) "284606" ["title"]=> string(89) "PC HP Elite 8100 SFF - Intel Core i5 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd284606_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "239,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [185]=> object(SimpleXMLElement)#225 (5) { ["id"]=> string(6) "290230" ["title"]=> string(43) "Καμπίνα Rack Dell PowerEdge 4210 42U" ["imagepath"]=> string(10) "3/4814.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "900,00€" } [186]=> object(SimpleXMLElement)#226 (5) { ["id"]=> string(6) "290227" ["title"]=> string(96) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Quad Core - 128GB RAM - 5x600GB HDD - 2x PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd290227_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "2.399,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "4.199,00€" } [187]=> object(SimpleXMLElement)#227 (5) { ["id"]=> string(6) "290226" ["title"]=> string(96) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Quad Core - 128GB RAM - 5x300GB HDD - 2X PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd290226_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "2.625,00€" } [188]=> object(SimpleXMLElement)#228 (5) { ["id"]=> string(6) "291425" ["title"]=> string(89) "PC DELL Optiplex 790 MT - Intel Core i3 2120 - 8GB RAM - 500GB HDD - DVD - Windows 7 Home" ["imagepath"]=> string(10) "6/5057.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "269,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "399,00€" } [189]=> object(SimpleXMLElement)#229 (5) { ["id"]=> string(6) "296599" ["title"]=> string(106) "HP EliteBook 2570P - Οθόνη 12.5" - Intel Core i5 33xxM - 4GB RAM - 128GB SSD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "6/6113.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "259,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "375,00€" } [190]=> object(SimpleXMLElement)#230 (5) { ["id"]=> string(6) "296483" ["title"]=> string(111) "Notebook Lenovo ThinkPad X230 - Οθόνη 12,5" - Intel Core i5 - 8GB RAM - 320GB HDD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296483_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "279,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "379,99€" } [191]=> object(SimpleXMLElement)#231 (5) { ["id"]=> string(6) "296594" ["title"]=> string(87) "Lenovo M57 SFF - Intel Core 2 Duo E6550 - 4GB RAM - 250GB HDD - Windows 10 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296594_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "139,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "240,00€" } [192]=> object(SimpleXMLElement)#232 (5) { ["id"]=> string(6) "295885" ["title"]=> string(97) "HP EliteBook 8460P - Οθόνη 14" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(10) "6/5975.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "239,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "340,00€" } [193]=> object(SimpleXMLElement)#233 (5) { ["id"]=> string(6) "285241" ["title"]=> string(93) "HP Compaq Elite 8100 SFF - Intel Core i5 - 4GB RAM - 250GB HDD - DVD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd285241_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [194]=> object(SimpleXMLElement)#234 (5) { ["id"]=> string(6) "296503" ["title"]=> string(124) "HP EliteBook 8460P - Οθόνη 14" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 120GB SSD - DVD - Νέα μπαταρία - Windows 10 Home " ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296503_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "279,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "375,00€" } [195]=> object(SimpleXMLElement)#235 (5) { ["id"]=> string(6) "269401" ["title"]=> string(102) "Οθόνη Philips 170P 17" με ενσωματωμένα ηχεία και ανάλυση 1280 x 1024" ["imagepath"]=> string(10) "0/2425.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "24,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "44,99€" } [196]=> object(SimpleXMLElement)#236 (5) { ["id"]=> string(6) "281229" ["title"]=> string(40) "Οθόνη Dell Ultrasharp P2407WFPB 24"" ["imagepath"]=> string(10) "5/5432.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "149,00€" ["price_pro_prosforas"]=> string(7) "0,00€" } [197]=> object(SimpleXMLElement)#237 (5) { ["id"]=> string(6) "291983" ["title"]=> string(67) "PC HP DC7600 - Intel Pentium 4 - 2GB RAM - 80GB HDD - CD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(10) "2/6366.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "119,00€" } [198]=> object(SimpleXMLElement)#238 (5) { ["id"]=> string(6) "295889" ["title"]=> string(97) "HP EliteBook 8460P - Οθόνη 14" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 120GB SSD - DVD - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295889_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "269,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "365,00€" } [199]=> object(SimpleXMLElement)#239 (5) { ["id"]=> string(6) "289133" ["title"]=> string(24) "LED TV BLAUPUNKT 50" FHD" ["imagepath"]=> string(10) "5/4879.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "359,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "429,99€" } [200]=> object(SimpleXMLElement)#240 (5) { ["id"]=> string(6) "290229" ["title"]=> string(95) "HP ProLiant DL380 G7 - 2x Intel Xeon Quad Core - 32GB RAM - 5x300GB HDD - 2X PSU - Rackmount 2U" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd290229_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "899,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.575,00€" } [201]=> object(SimpleXMLElement)#241 (5) { ["id"]=> string(6) "296862" ["title"]=> string(90) "PC HP Elite 8300 SFF - Intel Core i7 3770 - 8GB RAM - 120GB SSD - DVD RW - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296862_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "429,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "558,00€" } [202]=> object(SimpleXMLElement)#242 (5) { ["id"]=> string(6) "293137" ["title"]=> string(77) "PC Dell Optiplex 780 - Intel Dual Core - 2GB RAM - 250GB HDD - DVD - Free Dos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd293137_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "79,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "130,00€" } [203]=> object(SimpleXMLElement)#243 (5) { ["id"]=> string(6) "290236" ["title"]=> string(111) "Motorola MC5590 PDA Με Barcode Scanner και Windows Mobile 6.1 Classic Με QWERTY Πληκτρολόγιο" ["imagepath"]=> string(10) "5/4961.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "399,00€" } [204]=> object(SimpleXMLElement)#244 (5) { ["id"]=> string(6) "296870" ["title"]=> string(113) "Dell Precision T5400 -2x Xeon QCore 5430 - 8GB - 256SSD+500GB HDD-Nvidia Gigabyte GTX 1080G1 8GB DDR5–Win 10Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296870_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.900,00€" } [205]=> object(SimpleXMLElement)#245 (5) { ["id"]=> string(6) "293146" ["title"]=> string(20) "CANON POWERSHOT S3IS" ["imagepath"]=> string(10) "1/5308.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "79,99€" } [206]=> object(SimpleXMLElement)#246 (5) { ["id"]=> string(6) "296871" ["title"]=> string(102) "Lenovo C20 - 2x Xeon QCore E5620 - 12GB - 2TB HDD - Nvidia Gigabyte GTX 1080 Windforce 3x - Win 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296871_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(11) "1.199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.800,00€" } [207]=> object(SimpleXMLElement)#247 (5) { ["id"]=> string(6) "296887" ["title"]=> string(67) "Lenovo M57 - Intel Core 2 Duo E6550 - 4GB RAM - 160GB HDD - FreeDos" ["imagepath"]=> string(10) "4/6294.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "79,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,00€" } [208]=> object(SimpleXMLElement)#248 (5) { ["id"]=> string(6) "296886" ["title"]=> string(71) "Lenovo M57 SFF - Intel Core 2 Duo E6550 - 4GB RAM - 160GB HDD - FreeDos" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296886_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "79,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,00€" } [209]=> object(SimpleXMLElement)#249 (5) { ["id"]=> string(6) "294363" ["title"]=> string(75) "PC Dell Optiplex 755 - Intel Pentium - 4GB RAM - 250GB HDD - DVD - FreeDos " ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294363_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "89,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "145,00€" } [210]=> object(SimpleXMLElement)#250 (5) { ["id"]=> string(6) "295446" ["title"]=> string(134) "Workstation Dell Precision T5400 - 2x Intel Xeon Quad Core 5430 - 8GB RAM - 256GB SSD - 500GB HDD - Radeon 3470 - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295446_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.150,00€" } [211]=> object(SimpleXMLElement)#251 (5) { ["id"]=> string(6) "297620" ["title"]=> string(98) "Dell Optiplex 990 SFF - Intel Core i7-2600 - 8GB RAM - 240GB SSD - DVD-RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd297620_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "449,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "610,00€" } [212]=> object(SimpleXMLElement)#252 (5) { ["id"]=> string(6) "295890" ["title"]=> string(96) "HP EliteBook 8460P - Οθόνη 14" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 120GB SSD - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295890_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "289,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "390,00€" } [213]=> object(SimpleXMLElement)#253 (5) { ["id"]=> string(6) "268505" ["title"]=> string(37) "PRINTER LEXMARK E360DN NEW TONER/DRUM" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/268505_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "69,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,99€" } [214]=> object(SimpleXMLElement)#254 (5) { ["id"]=> string(6) "297621" ["title"]=> string(98) "Dell Optiplex 990 SFF - Intel Core i7-2600 - 8GB RAM - 500GB HDD - DVD-RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd297621_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "520,00€" } [215]=> object(SimpleXMLElement)#255 (5) { ["id"]=> string(6) "289130" ["title"]=> string(39) "LED TV BLAUPUNKT 50" BA50B209BFBKPE FHD" ["imagepath"]=> string(10) "5/4646.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "359,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "429,99€" } [216]=> object(SimpleXMLElement)#256 (5) { ["id"]=> string(6) "295892" ["title"]=> string(96) "HP EliteBook 8460P - Οθόνη 14" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 240GB SSD - DVD - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd295892_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "329,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "445,00€" } [217]=> object(SimpleXMLElement)#257 (5) { ["id"]=> string(6) "296864" ["title"]=> string(90) "PC HP Elite 8300 SFF - Intel Core i7 3770 - 8GB RAM - 240GB SSD - DVD RW - Windows 10 Home" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296864_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "479,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "625,00€" } [218]=> object(SimpleXMLElement)#258 (5) { ["id"]=> string(6) "186235" ["title"]=> string(38) "PRINTER REF HP LASERJET CP3525DN COLOR" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/186235_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "199,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "349,00€" } [219]=> object(SimpleXMLElement)#259 (5) { ["id"]=> string(6) "290865" ["title"]=> string(63) "Printer HP LaserJet CP5225DN Color Α3 / 600DPI / 20PPM / 192MB" ["imagepath"]=> string(10) "5/5126.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "499,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.200,00€" } [220]=> object(SimpleXMLElement)#260 (5) { ["id"]=> string(6) "293637" ["title"]=> string(80) "Laser Printer Brother HL-5350DN Με Εκτύπωση Duplex και Δίκτυο" ["imagepath"]=> string(10) "6/5393.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "29,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "80,00€" } [221]=> object(SimpleXMLElement)#261 (5) { ["id"]=> string(6) "287650" ["title"]=> string(96) "Samsung ChromeBook - Οθόνη 12.1" - Intel Core i5 2467M - 4GB RAM - 16GB Storage - Chrome OS" ["imagepath"]=> string(10) "5/5891.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "179,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "349,00€" } [222]=> object(SimpleXMLElement)#262 (5) { ["id"]=> string(6) "268908" ["title"]=> string(34) "KINHTO REF APPLE IPHONE 4 32GB BK_" ["imagepath"]=> string(23) "gvproducts/268908_s.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "129,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "149,99€" } [223]=> object(SimpleXMLElement)#263 (5) { ["id"]=> string(6) "270087" ["title"]=> string(40) "Philips Brilliance 19" 190B 8ms - Silver" ["imagepath"]=> string(10) "4/2527.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "39,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "54,99€" } [224]=> object(SimpleXMLElement)#264 (5) { ["id"]=> string(6) "296439" ["title"]=> string(110) "Dell Latitude E6320 - Οθόνη 13.3" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd296439_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "239,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "345,00€" } [225]=> object(SimpleXMLElement)#265 (5) { ["id"]=> string(5) "67415" ["title"]=> string(76) "Σκληρός Δίσκος Refurbish 250GB SATA Για Υπολογιστή" ["imagepath"]=> string(31) "gvproducts/1.218.HDD24 _170.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(8) "15,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(8) "25,00€" } [226]=> object(SimpleXMLElement)#266 (5) { ["id"]=> string(6) "282272" ["title"]=> string(167) "Notebook Dell Latitude E6320 13.3" - Intel Core i5 - 4GB RAM - 500GB HDD - MINI HDMI - Windows 7 Professional - Free Fall Sensor για Μέγιστη Ασφάλεια" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd282272_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "219,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "339,00€" } [227]=> object(SimpleXMLElement)#267 (5) { ["id"]=> string(6) "290849" ["title"]=> string(138) "Workstation Dell Precision T3500 - Intel Xeon Hexa Core X5650 - 12GB RAM - 2TB HDD - NVIDIA Quadro FX600 - DVD RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd290849_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(11) "1.100,00€" } [228]=> object(SimpleXMLElement)#268 (5) { ["id"]=> string(6) "291417" ["title"]=> string(102) "PC Lenovo ThinkCentre M81 - Intel Pentium G840 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "6/5052.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "129,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "240,00€" } [229]=> object(SimpleXMLElement)#269 (5) { ["id"]=> string(6) "291418" ["title"]=> string(102) "PC Lenovo ThinkCentre M90P - Intel Core i5 650 - 4GB RAM - 320GB HDD - DVD RW - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "1/5072.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "229,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "335,00€" } [230]=> object(SimpleXMLElement)#270 (5) { ["id"]=> string(6) "291419" ["title"]=> string(94) "PC Lenovo ThinkCentre M91P - Intel Core i5 2400 - 4GB RAM - 500GB HDD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "5/5225.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "249,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "390,00€" } [231]=> object(SimpleXMLElement)#271 (5) { ["id"]=> string(6) "291420" ["title"]=> string(94) "PC Lenovo ThinkCentre M91P - Intel Core i5 2400 - 4GB RAM - 120GB SSD - Windows 7 Professional" ["imagepath"]=> string(10) "0/5216.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "299,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "450,00€" } [232]=> object(SimpleXMLElement)#272 (5) { ["id"]=> string(6) "290652" ["title"]=> string(79) "Apple MacBook Air με Core I5-4250U, Μνημη 4GB, 128GB SSD και Mac OS X" ["imagepath"]=> string(10) "4/4991.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "699,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "799,00€" } [233]=> object(SimpleXMLElement)#273 (5) { ["id"]=> string(6) "294642" ["title"]=> string(120) "Workstation HP Z600 - 1x Intel Xeon HexaCore - 12GB RAM - 2TB HDD + 160GB SSD - DVD RW - Quadro FX 1800 - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294642_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "900,00€" } } } ["cnt_pcp"]=> int(59) ["cnt_pro"]=> int(2) ["pr"]=> object(SimpleXMLElement)#31 (5) { ["id"]=> string(6) "294642" ["title"]=> string(120) "Workstation HP Z600 - 1x Intel Xeon HexaCore - 12GB RAM - 2TB HDD + 160GB SSD - DVD RW - Quadro FX 1800 - Windows 10 Pro" ["imagepath"]=> string(28) "gvproducts/gvprd294642_2.jpg" ["finalpriceweb"]=> string(9) "599,99€" ["price_pro_prosforas"]=> string(9) "900,00€" } ["id1"]=> object(SimpleXMLElement)#30 (1) { [0]=> string(6) "294642" } ["imagepath"]=> object(SimpleXMLElement)#29 (1) { [0]=> string(28) "gvproducts/gvprd294642_2.jpg" } ["title_to_use"]=> object(SimpleXMLElement)#13 (1) { [0]=> string(120) "Workstation HP Z600 - 1x Intel Xeon HexaCore - 12GB RAM - 2TB HDD + 160GB SSD - DVD RW - Quadro FX 1800 - Windows 10 Pro" } ["finalpriceweb"]=> object(SimpleXMLElement)#14 (1) { [0]=> string(9) "599,99€" } ["price_pro_prosforas"]=> object(SimpleXMLElement)#32 (1) { [0]=> string(9) "900,00€" } ["suggestions"]=> object(ORM_Iterator)#156 (4) { ["class_name":protected]=> string(13) "Product_Model" ["primary_key":protected]=> string(2) "id" ["primary_val":protected]=> string(4) "name" ["result":protected]=> object(Mysql_Result)#157 (7) { ["fetch_type":protected]=> string(18) "mysql_fetch_object" ["return_type":protected]=> string(8) "stdClass" ["result":protected]=> resource(89) of type (mysql result) ["insert_id":protected]=> NULL ["sql":protected]=> string(233) "SELECT `products`.* FROM (`products`) JOIN `menuproducts_new_ref` ON (`menuproducts_new_ref`.`product_id` = `products`.`id`) WHERE `menuproducts_new_ref`.`collection` = 1 ORDER BY `menuproducts_new_ref`.`displayorder` ASC LIMIT 0, 18" ["current_row":protected]=> int(0) ["total_rows":protected]=> int(6) } } ["sug_counter"]=> int(0) ["cnt_l1p"]=> int(1) ["product_in"]=> object(Product_Model)#154 (32) { ["has_and_belongs_to_many":protected]=> array(1) { [0]=> string(10) "categories" } ["has_many":protected]=> array(3) { [0]=> string(20) "products_spec_values" [1]=> string(11) "accessories" [2]=> string(9) "xsellings" } ["foreign_valued":protected]=> array(2) { ["category_id"]=> string(8) "category" ["group_id"]=> string(5) "maker" } ["html_valued":protected]=> array(1) { [0]=> string(11) "description" } ["image_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(9) "imagepath" [1]=> string(12) "bigimagepath" } ["csv_valued":protected]=> array(1) { [0]=> string(12) "productflags" } ["productflags_vals":protected]=> array(4) { [0]=> string(7) "bseller" [1]=> string(6) "brated" [2]=> string(7) "bgreece" [3]=> string(8) "prosfora" } ["readonly_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(10) "finalprice" [1]=> string(13) "finalpriceweb" } ["has_one":protected]=> array(0) { } ["belongs_to":protected]=> array(0) { } ["load_with":protected]=> array(0) { } ["object":protected]=> array(121) { ["id"]=> int(293426) ["code"]=> string(11) "1.840.00286" ["code_kef"]=> string(11) "1.840.00286" ["title"]=> string(53) "KINHTO SONY XPERIA Z3 16GB BLACK - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ" ["titleerp"]=> string(29) "KINHTO SONY XPERIA Z3 16GB BK" ["title_protis_selidas"]=> string(62) "Sony XPERIA Z3 16GB Οθόνη 5.2" Και Κάμερα 20.7Mp" ["teaser"]=> string(0) "" ["specs_skroutz"]=> string(0) "" ["videolink"]=> string(0) "" ["videolink_2"]=> string(0) "" ["comments"]=> string(0) "" ["red_text"]=> string(0) "" ["description"]=> string(3533) "
Κάντε περισσότερα από όσα νομίζατε ότι είναι δυνατά
Απίστευτα λεπτό και εξαιρετικά ισχυρό, το Xperia Z3 είναι ένα smartphone που σας βοηθάει να κάνετε περισσότερα πράγματα.

Αναμνήσεις το ίδιο φωτεινές με τη ζωή σας
Οι καλύτερες στιγμές σας αξίζουν περισσότερα από σκοτεινές και θολές λήψεις. Χάρη στην πολυετή εμπειρία της Sony στις κάμερες, το Xperia Z3 διαθέτει τις διάσημες τεχνολογίες Cyber-shot και Handycam. Έτσι, κάθε φωτογραφία που τραβάτε θα δείχνει πιο καθαρή, πιο φωτεινή και πιο εντυπωσιακή – ακριβώς όπως θυμάστε και τη στιγμή.

Ο χαμηλός φωτισμός δεν πρόκειται να σας εμποδίσει
Το Xperia Z3 διαθέτει απίστευτη ευαισθησία ISO 12800, που σας επιτρέπει να τραβάτε καταπληκτικές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Όλοι χωρούν στη φωτογραφία
Χάρη στο βραβευμένο ευρυγώνιο φακό G 25 mm της Sony μπορείτε να αποτυπώνετε περισσότερα αντικείμενα στο ίδιο καρέ.

Ολοζώντανες αναμνήσεις
Τραβήξτε όλα όσα βλέπετε σε βίντεο υψηλής ανάλυσης 4K το οποίο διαθέτει τέσσερις φορές περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την ανάλυση Full HD 1080p.

Δύο μέρες γεμάτες με ό,τι αγαπάτε
Βρείτε οδηγίες μέσα στη νύχτα, παρακολουθήστε ένα μαραθώνιο επεισοδίων της αγαπημένης σας σειράς ή απολαύστε τα επίπεδα ενός καταπληκτικού παιχνιδιού. Χάρη στην απίστευτη μπαταρία με διάρκεια δύο ημερών* του Xperia Z3, έχετε περισσότερη ενέργεια από μία μόνο φόρτιση.

Σχεδιασμένο για να αντέχει στο χρόνο
Με το πάθος της Sony για τελειότητα, αυτό το αδιάβροχο smartphone συνδυάζει την εκπληκτική σχεδίαση και την ποιοτική κατασκευή, επιτυγχάνοντας κομψότητα που αντέχει στο χρόνο.

Παίξτε παιχνίδια όπου και αν βρίσκεστε
Απολαύστε την εμπειρία των παιχνιδιών PS4 που μόνο η Sony μπορεί να προσφέρει. Συνδέστε και παίξτε τα αγαπημένα σας παιχνίδια του PS4 στην εξαιρετικά φωτεινή οθόνη Full HD του Xperia Z3.

" ["imagepath"]=> string(10) "5/5585.jpg" ["bigimagepath"]=> string(10) "3/5470.jpg" ["fwto_is_present_sorting"]=> bool(true) ["skroutz_link"]=> string(0) "" ["skroutz_link_last_update"]=> string(0) "" ["lamp_model"]=> string(0) "" ["manual_url"]=> string(0) "" ["drivers_url"]=> string(0) "" ["bat_capacity"]=> string(0) "" ["neo_proion_timestamp_set"]=> int(1490191134) ["price"]=> float(123.45) ["priceoverride"]=> float(0) ["priceoverrideweb"]=> float(159.99) ["gain"]=> string(4) "9.52" ["gainweb"]=> string(4) "4.52" ["discount"]=> float(0) ["price_club_price"]=> float(151.9905) ["price_club_code"]=> string(0) "" ["price_club_date_from"]=> string(0) "" ["price_club_date"]=> string(0) "" ["price_club_enabled"]=> bool(false) ["price_club_block"]=> bool(true) ["crazy_orio2"]=> NULL ["crazy_gift"]=> NULL ["crazy_gift_quantity"]=> NULL ["hp_gift_card_price"]=> float(0) ["hp_gift_card_enabled"]=> bool(false) ["crazy_night_price"]=> float(0) ["crazy_night_enabled"]=> bool(false) ["multimedia"]=> string(0) "" ["altcode"]=> string(0) "" ["sFileId"]=> int(232415) ["provider"]=> string(0) "" ["providercode"]=> string(0) "" ["partnumber"]=> string(0) "" ["displayorder"]=> NULL ["updateinnext"]=> bool(true) ["reserved"]=> NULL ["count"]=> int(6) ["count_sorting"]=> int(1) ["minsafe"]=> int(0) ["weight"]=> float(0) ["category_id"]=> int(2257) ["group_id"]=> int(4) ["specialdiscount"]=> float(0) ["productflags"]=> string(0) "" ["rebate"]=> bool(false) ["back_to_school"]=> bool(false) ["war_dell_RandC"]=> bool(false) ["war_dell_NBD"]=> bool(false) ["war_tosh_NMW"]=> bool(false) ["war_toshiba"]=> bool(false) ["war_fuj_CandR"]=> bool(false) ["war_hp_CP"]=> bool(false) ["war_len_PandR"]=> bool(false) ["prosf_sorting"]=> bool(false) ["dell_3521_3d"]=> bool(false) ["dell_3721_3d"]=> bool(false) ["dell_5521_3d"]=> bool(false) ["dell_5721_3d"]=> bool(false) ["dell_3520_3d"]=> bool(false) ["dell_5520_3d"]=> bool(false) ["dell_5720_3d"]=> bool(false) ["dell_xt2_3d"]=> bool(false) ["dell_6410_3d"]=> bool(false) ["trading_rates"]=> bool(false) ["mesi_timi"]=> string(1) "0" ["sInDate"]=> string(10) "08.05.2017" ["sOrigin"]=> string(0) "" ["save_money_help_planet"]=> bool(false) ["price_before_offer"]=> float(0) ["finalprice"]=> float(167.6510256) ["finalpriceweb"]=> float(159.99) ["price_pro_prosforas"]=> float(199) ["price_pro_prosforas_old"]=> float(0) ["ignore_apothema"]=> NULL ["price_pro_prosforas_order"]=> int(1) ["ksepastrema_timon_order"]=> int(0) ["price_met"]=> float(0) ["sFeatureId_1"]=> int(840) ["sFeatureId_2"]=> int(16) ["paleta_code_kef"]=> string(9) "004200288" ["paleta_sFileId"]=> int(15964) ["paleta_price"]=> float(199) ["paleta_price_before"]=> float(0) ["xondriki_price"]=> float(0) ["xondriki_price_pro_prosforas"]=> float(0) ["xondriki_disabled"]=> bool(false) ["prodid"]=> NULL ["total_click_count"]=> NULL ["availability"]=> int(0) ["date_availability"]=> string(0) "" ["date_availability_front"]=> string(0) "" ["exclude_from_xml"]=> bool(false) ["karfwto_call_us"]=> bool(false) ["is_call_us"]=> bool(false) ["trofodosia_skroutz_link_se_skroutzit"]=> bool(true) ["backup_19_gain"]=> string(0) "" ["backup_19_gainweb"]=> string(0) "" ["backup_19_priceoverrideweb"]=> float(0) ["backup_19_finalprice"]=> float(0) ["backup_19_finalpriceweb"]=> float(0) ["errors_number"]=> NULL ["new_show"]=> bool(false) ["randomizer"]=> int(1258469455) ["super_sort"]=> NULL ["super_entono"]=> NULL ["disabled"]=> bool(false) } ["changed":protected]=> array(0) { } ["related":protected]=> array(0) { } ["loaded":protected]=> bool(true) ["saved":protected]=> bool(true) ["sorting":protected]=> array(1) { ["id"]=> string(3) "asc" } ["object_relations":protected]=> array(0) { } ["changed_relations":protected]=> array(0) { } ["object_name":protected]=> string(7) "product" ["object_plural":protected]=> string(8) "products" ["table_name":protected]=> string(8) "products" ["table_columns":protected]=> array(121) { ["id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["sequenced"]=> bool(true) } ["code"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "20" } ["code_kef"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "20" } ["title"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["titleerp"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["title_protis_selidas"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["teaser"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "255" ["null"]=> bool(true) } ["specs_skroutz"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "255" ["null"]=> bool(true) } ["videolink"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "255" ["null"]=> bool(true) } ["videolink_2"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "255" ["null"]=> bool(true) } ["comments"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "255" ["null"]=> bool(true) } ["red_text"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(4) "1000" ["null"]=> bool(true) } ["description"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["imagepath"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["bigimagepath"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["fwto_is_present_sorting"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["skroutz_link"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "300" ["null"]=> bool(true) } ["skroutz_link_last_update"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(2) "10" ["null"]=> bool(true) } ["lamp_model"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["manual_url"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "300" ["null"]=> bool(true) } ["drivers_url"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "300" ["null"]=> bool(true) } ["bat_capacity"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "10" ["null"]=> bool(true) } ["neo_proion_timestamp_set"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(9223372036854775807) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["price"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["priceoverride"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["priceoverrideweb"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["gain"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(2) "12" ["null"]=> bool(true) } ["gainweb"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(2) "12" ["null"]=> bool(true) } ["discount"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["price_club_price"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["price_club_code"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["price_club_date_from"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["price_club_date"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["price_club_enabled"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["price_club_block"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["crazy_orio2"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["crazy_gift"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["crazy_gift_quantity"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["hp_gift_card_price"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["hp_gift_card_enabled"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["crazy_night_price"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["crazy_night_enabled"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["multimedia"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["altcode"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "24" ["null"]=> bool(true) } ["sFileId"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["provider"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(1) "5" ["null"]=> bool(true) } ["providercode"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "24" ["null"]=> bool(true) } ["partnumber"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["displayorder"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["updateinnext"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["reserved"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["count"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["count_sorting"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["minsafe"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["weight"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["category_id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["group_id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["specialdiscount"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["productflags"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["rebate"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["back_to_school"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["war_dell_RandC"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["war_dell_NBD"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["war_tosh_NMW"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["war_toshiba"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["war_fuj_CandR"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["war_hp_CP"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["war_len_PandR"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["prosf_sorting"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_3521_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_3721_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_5521_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_5721_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_3520_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_5520_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_5720_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_xt2_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["dell_6410_3d"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["trading_rates"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["mesi_timi"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(2) "12" ["null"]=> bool(true) } ["sInDate"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["sOrigin"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "50" ["null"]=> bool(true) } ["save_money_help_planet"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["price_before_offer"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["finalprice"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["finalpriceweb"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["price_pro_prosforas"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["price_pro_prosforas_old"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["ignore_apothema"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["price_pro_prosforas_order"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["ksepastrema_timon_order"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["price_met"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["sFeatureId_1"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["sFeatureId_2"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["paleta_code_kef"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "20" ["null"]=> bool(true) } ["paleta_sFileId"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["paleta_price"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["paleta_price_before"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["xondriki_price"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["xondriki_price_pro_prosforas"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["xondriki_disabled"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["prodid"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["total_click_count"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["availability"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["date_availability"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "20" ["null"]=> bool(true) } ["date_availability_front"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(2) "20" ["null"]=> bool(true) } ["exclude_from_xml"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["karfwto_call_us"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["is_call_us"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["trofodosia_skroutz_link_se_skroutzit"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["backup_19_gain"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(2) "12" ["null"]=> bool(true) } ["backup_19_gainweb"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(2) "12" ["null"]=> bool(true) } ["backup_19_priceoverrideweb"]=> array(3) { ["type"]=> string(5) "float" ["min"]=> int(0) ["null"]=> bool(true) } ["backup_19_finalprice"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["backup_19_finalpriceweb"]=> array(2) { ["type"]=> string(5) "float" ["null"]=> bool(true) } ["errors_number"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["new_show"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["randomizer"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["super_sort"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["super_entono"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(false) ["null"]=> bool(true) } ["disabled"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } } ["ignored_columns":protected]=> NULL ["primary_key":protected]=> string(2) "id" ["primary_val":protected]=> string(4) "name" ["foreign_key":protected]=> array(0) { } ["table_names_plural":protected]=> bool(true) ["reload_on_wakeup":protected]=> bool(true) ["db":protected]=> object(Database)#11 (17) { ["config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["driver":protected]=> object(Database_Mysql_Driver)#12 (3) { ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["db_config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["query_cache":protected]=> NULL } ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["select":protected]=> array(0) { } ["set":protected]=> array(0) { } ["from":protected]=> array(0) { } ["join":protected]=> array(0) { } ["where":protected]=> array(0) { } ["orderby":protected]=> array(0) { } ["order":protected]=> array(0) { } ["groupby":protected]=> array(0) { } ["having":protected]=> array(0) { } ["distinct":protected]=> bool(false) ["limit":protected]=> bool(false) ["offset":protected]=> bool(false) ["last_query":protected]=> string(233) "SELECT `products`.* FROM (`products`) JOIN `menuproducts_new_ref` ON (`menuproducts_new_ref`.`product_id` = `products`.`id`) WHERE `menuproducts_new_ref`.`collection` = 1 ORDER BY `menuproducts_new_ref`.`displayorder` ASC LIMIT 0, 18" ["query_history":protected]=> array(0) { } } ["db_applied":protected]=> array(0) { } ["with_applied":protected]=> array(0) { } } ["marginleft1"]=> string(0) "" ["is_met"]=> int(0) ["query_products2452"]=> string(125) " select * from categories_products where category_id = 2452 and product_id = '293426' " ["table_products2452"]=> resource(90) of type (mysql result) ["num_products2452"]=> int(0) ["query_products2455"]=> string(125) " select * from categories_products where category_id = 2457 and product_id = '293426' " ["table_products2455"]=> resource(91) of type (mysql result) ["num_products2455"]=> int(0) ["query_products2456"]=> string(125) " select * from categories_products where category_id = 2458 and product_id = '293426' " ["table_products2456"]=> resource(92) of type (mysql result) ["num_products2456"]=> int(0) ["query_products2507"]=> string(119) " select * from categories_products where category_id = 2507 and product_id = '293426' " ["table_products2507"]=> resource(93) of type (mysql result) ["num_products2507"]=> int(0) } } } [3]=> array(4) { ["file"]=> string(86) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/include/custom_articles.php" ["line"]=> int(348) ["args"]=> array(1) { [0]=> string(81) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/include/main_line2.php" } ["function"]=> string(7) "include" } [4]=> array(4) { ["file"]=> string(67) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/main.php" ["line"]=> int(110) ["args"]=> array(1) { [0]=> string(86) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/include/custom_articles.php" } ["function"]=> string(7) "include" } [5]=> array(4) { ["file"]=> string(68) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/system/libraries/Controller.php" ["line"]=> int(74) ["args"]=> array(1) { [0]=> string(67) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/main.php" } ["function"]=> string(7) "include" } [6]=> array(7) { ["file"]=> string(62) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/system/libraries/View.php" ["line"]=> int(272) ["function"]=> string(17) "_kohana_load_view" ["class"]=> string(15) "Controller_Core" ["object"]=> object(View_Controller)#4 (8) { ["authlite"]=> NULL ["auth_name":protected]=> string(15) "cosmo_customers" ["template"]=> object(View)#7 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(67) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/main.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(15) { ["content"]=> object(View)#23 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(85) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new/partial/render_article.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["article"]=> object(Article_Model)#24 (32) { ["foreign_valued":protected]=> array(1) { ["product_id"]=> string(7) "product" } ["html_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(6) "leadin" [1]=> string(11) "description" } ["readonly_valued":protected]=> array(2) { [0]=> string(10) "updatetime" [1]=> string(4) "sent" } ["edit_override":protected]=> array(1) { ["product_id"]=> string(19) "create_product_edit" } ["menus_vals":protected]=> array(8) { [0]=> string(10) "navigation" [1]=> string(4) "news" [2]=> string(6) "footer" [3]=> string(3) "faq" [4]=> string(5) "terms" [5]=> string(6) "header" [6]=> string(10) "under_head" [7]=> string(16) "bef_final_search" } ["csv_valued":protected]=> array(1) { [0]=> string(5) "menus" } ["has_one":protected]=> array(0) { } ["belongs_to":protected]=> array(0) { } ["has_many":protected]=> array(0) { } ["has_and_belongs_to_many":protected]=> array(0) { } ["load_with":protected]=> array(0) { } ["object":protected]=> array(13) { ["id"]=> int(20) ["title"]=> string(13) "Service Η/Υ" ["leadin"]=> string(36) "
" ["description"]=> string(3035) "
Διάγνωση & Επισκευή Προβλημάτων Hardware
Εμπεριστατωμένος έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον
χρειάζεται ελαττωματικού υλικού
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Hardware & Οδηγών Συσκευής
Εγκατάσταση και ρύθμιση hardware
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Περιφερειακών Συσκευών
Εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων
των περιφερειακών συσκευών
Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας & Προληπτική Συντήρηση Η/Υ
Έλεγχος σωστών συνθηκών λειτουργίας (τάση,θερμοκρασία)
και καθαρισμός υπολογιστή

Ανίχνευση και Καθαρισμός από Ιούς & Malware
Αντιμετώπιση προβλημάτων με Ιούς και malware που
απειλούν την ασφάλεια και την σωστή λειτουργεία του υπολογιστή
Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Windows
Εγκτάσταση Windows XP, Vista, 7. Εγκατάσταση drivers και εφαρμογών και
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.
Backup & Μεταφορά Δεδομένων, Εγγράφων,
Email & Προσωπικών Ρυθμίσεων Εφαρμογών

" ["disabled"]=> bool(false) ["seotitle"]=> string(0) "" ["seokeywords"]=> string(0) "" ["menus"]=> NULL ["weight"]=> int(5) ["updatetime"]=> string(19) "2015-04-28 05:58:10" ["product_id"]=> NULL ["sent"]=> bool(false) ["private"]=> bool(false) } ["changed":protected]=> array(0) { } ["related":protected]=> array(0) { } ["loaded":protected]=> bool(true) ["saved":protected]=> bool(true) ["sorting":protected]=> array(1) { ["id"]=> string(3) "asc" } ["object_relations":protected]=> array(0) { } ["changed_relations":protected]=> array(0) { } ["object_name":protected]=> string(7) "article" ["object_plural":protected]=> string(8) "articles" ["table_name":protected]=> string(8) "articles" ["table_columns":protected]=> array(13) { ["id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["sequenced"]=> bool(true) } ["title"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" } ["leadin"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["description"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["null"]=> bool(true) } ["disabled"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } ["seotitle"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["seokeywords"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["menus"]=> array(3) { ["type"]=> string(6) "string" ["length"]=> string(3) "200" ["null"]=> bool(true) } ["weight"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["updatetime"]=> array(2) { ["type"]=> string(6) "string" ["format"]=> string(19) "0000-00-00 00:00:00" } ["product_id"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "int" ["max"]=> int(2147483647) ["unsigned"]=> bool(true) ["null"]=> bool(true) } ["sent"]=> array(4) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" } ["private"]=> array(5) { ["type"]=> string(6) "string" ["binary"]=> bool(true) ["exact"]=> bool(true) ["length"]=> string(1) "1" ["null"]=> bool(true) } } ["ignored_columns":protected]=> NULL ["primary_key":protected]=> string(2) "id" ["primary_val":protected]=> string(4) "name" ["foreign_key":protected]=> array(0) { } ["table_names_plural":protected]=> bool(true) ["reload_on_wakeup":protected]=> bool(true) ["db":protected]=> object(Database)#11 (17) { ["config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["driver":protected]=> object(Database_Mysql_Driver)#12 (3) { ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["db_config":protected]=> array(8) { ["benchmark"]=> bool(true) ["persistent"]=> bool(false) ["connection"]=> array(7) { ["type"]=> string(5) "mysql" ["user"]=> string(15) "cosmodat_newus7" ["pass"]=> NULL ["host"]=> string(9) "localhost" ["port"]=> bool(false) ["socket"]=> bool(false) ["database"]=> string(12) "cosmodat_new" } ["character_set"]=> string(4) "utf8" ["table_prefix"]=> string(0) "" ["object"]=> bool(true) ["cache"]=> bool(false) ["escape"]=> bool(true) } ["query_cache":protected]=> NULL } ["link":protected]=> resource(51) of type (mysql link) ["select":protected]=> array(0) { } ["set":protected]=> array(0) { } ["from":protected]=> array(0) { } ["join":protected]=> array(0) { } ["where":protected]=> array(0) { } ["orderby":protected]=> array(0) { } ["order":protected]=> array(0) { } ["groupby":protected]=> array(0) { } ["having":protected]=> array(0) { } ["distinct":protected]=> bool(false) ["limit":protected]=> bool(false) ["offset":protected]=> bool(false) ["last_query":protected]=> string(233) "SELECT `products`.* FROM (`products`) JOIN `menuproducts_new_ref` ON (`menuproducts_new_ref`.`product_id` = `products`.`id`) WHERE `menuproducts_new_ref`.`collection` = 1 ORDER BY `menuproducts_new_ref`.`displayorder` ASC LIMIT 0, 18" ["query_history":protected]=> array(0) { } } ["db_applied":protected]=> array(0) { } ["with_applied":protected]=> array(0) { } } } } ["article_id"]=> string(2) "20" ["document_title"]=> string(13) "Service Η/Υ" ["menu"]=> object(View)#22 (3) { ["kohana_filename":protected]=> string(86) "/home/cosmodat/public_html/refurbish/application/views/new//partial/navigation_box.php" ["kohana_filetype":protected]=> string(4) ".php" ["kohana_local_data":protected]=> array(1) { ["navigation"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["id"]=> int(6) ["title"]=> string(29) "Τρόποι πληρωμής" ["description"]=> string(6599) "Πως μπορώ να κάνω πληρωμές για τις online αγορές μου;
Κάνοντας παραγγελία online απο το www.cosmodata.gr μπορείτε να επιλέξετε πληρωμή με τους εξής τρόπους :

Πληρωμή με πιστωτική
      Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα εχετε την δυνατότητα πληρωμής με όλες τις αποδεκτές κάρτες πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express).
      Για την Αττική – Περιοχές που η παράδοση πραγματοποιείται από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata θα σας Ζητηθεί να επιδείξετε την Πιστωτική σας Κάρτα όπως επίσης και την Ταυτότητα σας έτσι ώστε με την Διασταύρωση να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Συναλλαγής.
      Εάν είστε καινούργιος πελάτης της Cosmodata και έχετε επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης την Πιστωτική Κάρτα υπάρχει ενδεχόμενο καθυστερήσεων ως προς την αποστολή της Παραγγελίας σας μέχρι να επιβεβαιώσει η Εκδότρια τράπεζα της Πιστωτικής σας κάρτας την Εγκυρότητα των στοιχείων σας. Ο χρόνος ανταπόκρισης εξαρτάται από την Εκδότρια τράπεζα και εκτιμάται από 2 Ώρες Έως και 5 Ημέρες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία Cosmodata δεν θα προβεί σε καμία είσπραξη έως ότου να λάβει την σχετική Επιβεβαίωση. Παρόλα αυτά και για λόγους ασφαλείας Η Εκδότρια Τράπεζα δεσμεύει το Ποσόν της Χρέωσης Κατά την Διάρκεια αυτή. Όλες οι Ανωτέρω διαδικασίες γίνονται με σκοπό να προστατεύσουν τις Ηλεκτρονικές σας Αγορές και να Μειώσουν την Πιθανότητα να πέσετε θύμα εξαπάτησης.
      Εφόσον Είστε Παλαιός Χρήσης της Cosmodata, έχει προηγηθεί η Διαδικασία αυτή και βάση ορισμένων προϋποθέσεων, η παραγγελία σας εκτελείτε Άμεσα χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Πληρωμή με αντικαταβολή

      Η Παραγγελία σας Εκτελείτε άμεσα Χωρίς καθυστερήσεις, η παραλαβή του πραγματοποιείτε στον χώρο σας από την Εταιρία Courier ή από τον Στόλο Οχημάτων της Cosmodata και η εξόφληση πραγματοποιείται επιτόπου με την παράδοση.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζα
      Για πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας δίνονται τα στοιχεία τραπέζης με το τέλος της παραγγελίας σας. Για την Μείωση της Όποιας καθυστέρησης στην Εκτέλεση της Παραγγελίας σας παρακαλούμε να αναγράφετε το Όνομα σας Ως Αιτιολογία Κατάθεσης έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί άμεσα η σχετική διασταύρωση. Στην Συνέχεια παρακαλούμε να ενημερώσετε το Λογιστήριο μας ή να στείλετε με FAX το αποδεικτικό κατάθεσης στο 210.38.03550

Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού
: 116 470 47973
IBAN :
GR35 0110 1160 0000 1164 7047 973

Alpha
Bank
Αρ. Λογαριασμού
: 104 00 23 2000 2507
IBAN :
GR28 0140 1040 1040 0232 0002 507

Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού
: 6551-109486-963
IBAN :
GR78 0171 5510 0065 5110 9486 963


Πληρωμή και παραλαβή από Κατάστημα
      Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει παραλαβή από κατάστημα σας δίνεται η Δυνατότητα Εξόφλησης Απευθείας στο Κατάστημα με την Παραλαβή.

Θα παραλάβω απόδειξη για την αγορά μου;

      Για κάθε αγορά σας θα λαμβάνετε απόδειξη ή τιμολόγιο με την παράδοση του προϊόντος στον χώρο σας.
" } [1]=> array(3) {